„Ustanovení nepředepisuje předžalobní upomínku doručit adresátovi do vlastních rukou, ale pouze odeslat ji na zákonem stanovenou adresu,“ potvrdil Právu jednatel inkasní agentury EOS KSI ČR Vladimír Vachel. Co je zákonem stanovená adresa, ale není moc jasné.

Za adresu může být podle některých právních výkladů považována třeba i e-mailová schránka. Nebo poštovní adresa, kterou má věřitel vedenou jako poslední hlášenou. Takže to, zda musí věřitel povinně dlužníka vyzvat „Zaplať!“, nebo ne, je prašť jako uhoď.

Nová povinnost je za současné podoby v podstatě k ničemu, byť byla prezentována jako jedno ze zásadních opatření, které má zabránit tomu, aby násobky dluhů platili i ti, kteří nejsou chronickými dlužníky.

Podniky a inkasní agentury se do centrální evidence obyvatelstva nedostanou, to smí jen soudy a potom teprve až exekutoři, když už dluh stojí i více než dvojnásobek.

Buď lidé firmám nové adresy, kam se přestěhovali, nenahlásili, nebo sice ano, ale ztratily se v administrativním chuchvalci. To se přitom stává i velkým společnostem.

„V nové úpravě zákona ale není specifikováno, jak má věřitel doložit, že předžalobní výzvu opravdu odeslal. Důkazem může být například podací lístek, avšak konkrétní podoba důkazu bude soudní praxí teprve stanovena.  Do té doby mohou vznikat sporné otázky týkající se doložení odeslaných výzev,“ potvrdil Vachel.

Hlášení bydliště je jako maratón

Změnu bydliště musíte nahlásit na tolik míst, že to aby si člověk na to vzal dovolenou. Třeba smlouvy o dodávkách zboží často obsahují ustanovení, podle kterého se zásilka považuje za doručenou po uplynutí několika dní po jejím odeslání na věřiteli známou adresu, a to bez ohledu na to, zda byla skutečně doručena či nikoli.

Pokud se hodláte stěhovat, je důležité, abyste jako první dali vědět obecnímu úřadu v místě vašeho nového bydliště. Ten vystaví potvrzení, které je nutné odevzdat obecnímu úřadu v místě původního bydliště. V průběhu 30 dnů vám změní údaje o trvalé adrese, které musejí být povinně uvedené na vašem občanském průkazu. A tato nová adresa je pak v centrální evidenci obyvatelstva.

Změnu musíte nahlásit rovněž na úřadu, který se stará o evidenci vozů a výdej řidičských oprávnění, a to pět dnů potom, co vám byl vydán nový OP. Živnostníci se dále musí dostavit na finanční úřad v novém bydlišti, kde si za poplatek nechají zřídit nový živnostenský list.

O změně trvalého bydliště informujte banku, pojišťovny, dodavatele elektřiny, plynu, vody, a firmy, od nichž jste v minulosti něco odebírali.

„Projděte si také všechny vaše pravidelné platby, jako jsou složenky za telefony, splátky hypotéky, měsíční zálohy za energie a informujte tyto instituce, kterým platby zasíláte a kde by vám mohl eventuálně vzniknout nedoplatek,“ doporučuje Vachel.

Podle něho však stejně zhruba 65 procent dlužníků nereaguje, i když se jim první výzva dostane do ruky.