A to tehdy, pokud má kromě příjmů ze zaměstnání také jiné příjmy - ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu či ostatní příjmy, které jsou vyšší než 6000 korun za rok a nejsou osvobozené od daně ani zdaněny srážkovou daní (ostatní poplatníci mají limit 15 000 Kč).

Na finanční úřad, respektive jeho územní pracoviště, musí ale s přiznáním i zaměstnanec, který vedle příjmů ze zaměstnání žádné další zdanitelné příjmy nemá. Jde o dva případy

Souběžná zaměstnání

Pokud má zaměstnanec souběžně dvě a více zaměstnání, stačí jeden měsíc v roce, je povinen podat přiznání.

Výjimkou je případ, kdy u žádného z „vedlejších“ zaměstnavatelů, u nichž nebylo podepsáno prohlášení k dani, hrubá mzda ani v jednom měsíci nepřekročila 5000 korun hrubého. V takovém případě totiž vedlejší zaměstnavatelé na tuto mzdu uplatnili srážkovou daň 15 %, takže tento příjem již do přiznání nepatří.

Nepodepsané prohlášení

Přiznání musí podat i ten, kdo u svého zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani a vydělal si přitom víc než 5000 korun hrubého měsíčně. „Napravit“ to však může tím, že dodatečně do 15. února podepíše za loňský rok Prohlášení k dani, takže zaměstnavatel pak může roční zúčtování daně za rok 2012 provést.

Obdobně musí podat přiznání i ten, kdo měl loni více zaměstnavatelů za sebou a u některého z nich nepodepsal prohlášení a vydělal si víc než 5000 korun měsíčně.