To přitom nemusí být vždy snadné. Může se například stát, že rodina bude najednou potřebovat peníze a penzijní připojištění, u kterého jsou splněny zákonné podmínky – 60 let věku účastníka a minimálně 5 let spoření – lze snadno ukončit a peníze jednorázově vybrat. Přijde tedy na přetřes při rodinných poradách velmi často.

Někdy opravdu nepůjde nic jiného udělat, ale každý člověk by k takovému řešení měl přistoupit až v případě, kdy už opravdu nemá jiné východisko, nebo když má pro peníze z penzijního připojištění lepší uplatnění, například při koupi nemovitosti. Vždy je třeba mít na paměti, že jde o peníze na stáří a že nové penzijní připojištění už nejde uzavřít.

Stále častěji se také nyní budou objevovat nabídky různých poradců a zprostředkovatelů, aby účastník penzijního připojištění přešel do nově vzniklého produktu v rámci třetího pilíře – tedy do doplňkového penzijního spoření. Často s tvrzením, že jim přinese víc.

Hlavně nenalétnout poradcům

Nic proti přestupu, pokud se někdo chce pokusit získat vyšší výnosy a nevadí mu investiční rizika. A když je také plně srozuměn s tím, že přestupem ztratí i další dosavadní výhody, tedy možnost vybrání až poloviny peněz po 15 letech spoření (výsluhovou penzi), či možnost jednorázově získat peníze už v šedesáti letech (v doplňkovém penzijním spoření je jednorázové vyrovnání možné až při dosažení důchodového věku). I v případě přestupu platí, že do žádného transformovaného fondu se již nelze zpět vrátit.

Připravit se je třeba i na argumenty zprostředkovatelů, že penzijní připojištění je zastaralý a neperspektivní produkt. Ty nejsou pravdivé.

Jedinou změnou, ke které došlo, je to, že už dál nemůže přijímat nové účastníky, protože penzijní společnosti nechtějí rozvíjet produkt, u kterého musí garantovat nezáporný výnos.

Penzijní připojištění je ale i nadále naprosto plnohodnotnou a velmi výhodnou součástí třetího pilíře, která je i nadále podporována státem. Nově vzniklému doplňkovému penzijnímu spoření bude trvat mnoho let, než bude mít víc účastníků než penzijní připojištění.

Předdůchody výhodou

Kromě zájmu o vyšší výnosy může být vážným důvodem pro přestup do doplňkového penzijního spoření možnost získat tzv. předdůchod.

Předdůchod, to je čerpání dávky v období pěti let před dosažením důchodového věku spojené s úlevami od státu – je totiž možné jen v doplňkovém penzijním spoření. Lidé, kteří už delší dobu mají penzijní připojištění, ale mají výhodu v tom, že při přestupu se jim dosažená doba spoření započítá. Celkem je pro předdůchod třeba spořit aspoň pět let.

Jestliže tedy například člověk, který už má potřebný věk a přišel o práci, spořil v penzijním připojištění aspoň pět let a má již naspořenou takovou částku, která podle zákona umožňuje vyplácet předdůchod, může přestoupit do doplňkového spoření a začít předdůchod pobírat.

Předdůchod je dobrá věc, která může pomoci mnoha lidem, ale na druhé straně to je rovněž krok, který by se měl použít opravdu až v krajní nouzi. Jde o to, že předdůchodem čerpá člověk svoje vlastní peníze, které mu pak budou chybět ve stáří.