Plyne to z tiskové zprávy Generálního finančního ředitelství (GFŘ), která byla v minulých dnech zveřejněna na internetu jako reakce na množící se dotazy. Uvádí se v ní:

„V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.“

Toto stanovisko je velmi důležité pro mzdové účetní, u nichž bude nyní řada pracujících důchodců zaměstnanců uplatňovat základní slevu na dani. Měly by být velmi opatrné. Přiznáním slevy v případech, které zmiňuje GFŘ, by se totiž i ony mohly dostat do nepříjemné kolize s finančními úřady. Ty pečlivě kontrolují, zda zaměstnavatel poskytl tu kterou slevu na dani oprávněně.

Důchod si pozastavilo 27 500 penzistů

Pokud účetní z vážných důvodů odmítne slevu, může ji poplatník, který je přesvědčen o oprávněnosti nároku, na svou odpovědnost uplatnit v přiznání.

Kvůli slevě si důchod krátkodobě pozastavilo 27 500 pracujících starobních důchodců.