Pan Rudolf z Liberce se o tom, že se mu zůstatek jeho účtu v České spořitelně navýšil o 1300 korun, dozvěděl až z dopisu banky. Stav svého konta si totiž kontroluje až podle papírového měsíčního výpisu, který dostal později.

Banka ho informovala, že na jeho účet byly omylem poslány peníze a pokud je obratem na uvedený účet plátce nepošle, banka je povinna sdělit plátci jeho identifikační údaje. Tuto povinnost jí ukládá zákon o bankách.

Jak se vrátí peníze zpět jejich majiteli?

Jakmile zjistíte, že se vám na účtu objevily peníze, které vám nepatří, máte několik možností. Buď budete dělat takzvané mrtvé brouky a riskovat tím postih, neb jste se podle občanského zákoníku dopustili bezdůvodného obohacení, nebo peníze pošlete plátci sami, anebo požádáte o pomoc svou banku.

Jednodušší a především rychlejší postup je v případě, když plátce i příjemce peněz jsou klienty stejné banky. Veškerý proces probíhá jen v rámci jedné banky. Člověk, který udělal v příkazu k úhradě chybu, požádá banku o pomoc a ta poté vyzve příjemce peněz k jejich vrácení. Banka sama nemůže na pokyn plátce stáhnout z účtu peníze a poslat mu je zpět.

Pokud se však příjemce k vracení peněz nemá, může banka, jak již bylo zmíněno, poskytnout plátci identifikační údaje. "Plátce pak může zvážit například právní kroky k získání svých peněz zpět," doplňuje Petr Podzimek z České spořitelny.

V případě, že plátce a příjemce peněz jsou klienty různých bank, probíhá většinou komunikace o vrácení peněz zpět plátci mezi bankami. Člověk, který poslal peníze na jiný účet, než zamýšlel, může buď požádat banku příjemce, aby zprostředkovala vrácení jeho peněz, nebo se může s žádostí o pomoc obrátit na svou banku. Ta pak osloví banku člověka, kterému byly peníze na účet omylem připsány.

Poplatek za platbu vám banka strhne

Za odchozí platbu si banky v souladu se svými sazebníky účtují poplatek. Naúčtují ho tedy i vám a to i přesto, že vracíte peníze zpět jejich majiteli, respektive napravujete jeho chybu.

Můžete se smířit s tím, že vás pár korun nevytrhne. Ovšem máte i možnost buď požádat svou banku o storno poplatku (umožní vám to například v Raiffeisenbank), nebo se můžete s druhou stranou domluvit na ponížení vracené částky o poplatek za odchozí platbu.

Ostatně na úhradu nákladů spojených s vrácením bezdůvodného obohacení máte podle občanského zákoníku nárok.