Desítky čtenářů se redakce Práva v úterý ptali, kam ženě, matce samoživitelce, mají posílat peníze.

Všem čtenářům redakce Práva děkuje za tento projev lidskosti, ale zároveň sdělujeme, že jakousi spontánní celonárodní finanční sbírku v tomto případě nezajišťujeme a rozhodně k ní žádným způsobem nevybízíme.

Žena má již dostatečnou právní podporu, s níž se jí nepochybně podaří zastavit, respektive oddálit exekuční proces, jenž je nastartován kvůli jednomu z dluhů v dědictví, a rovněž prodat oba podíly v bytových družstvech.

Situaci s ženou konzultuje vedení Exekutorské komory, které podle své mluvčí Petry Báčové celou věc i nadále pečlivě sleduje. Právní pomoc a prodej obou bytů tak budou systémovým řešením celé situace.

Cílem článků Práva bylo na tomto případě konkrétně ilustrovat a apelovat na to, že dědictví nemusí být vždy jako výhra v loterii, ale že po zemřelých zůstávají také dluhy a také v některých lokalitách obtížně prodejné nemovitosti.

Dědici mají možnost odmítnout dědictví jako celek, ale jen po určitou dobu. Nicméně v některých situacích mohou být i poté přes soud naháněni věřiteli zemřelého dlužníka. Navíc v tomto případě je situace o to obtížnější, že dědicem je nezletilý hoch, za něhož jedná matka.

Jak je to s odmítnutím dědictví

Dědictví může ze zákona nebo ze závěti povolaný dědic odmítnout poté, co byl dle zákona podle § 463 a násl. obč. z. vyrozuměn o svém dědickém právu.

„Vyrozuměn může být ale kdykoli, třeba půl roku, rok po zahájení dědického řízení. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, ve které od zahájení řízení má být dědic poučen o dědickém právu,“ sdělila Právu právnička a notářská kandidátka Jana Holíková.

§ 464 občanského zákoníku
Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn. Z důležitých důvodů může soud tuto lhůtu prodloužit.

Dědice vyrozumívá notář, který byl příslušným soudem pověřen k projednání dědictví.

„Za nezletilého jedná zástupce. V případě, že zástupce je účastníkem řízení, musí být ustanoven kolizní opatrovník,“ dodala Holíková.