Již schválený zákon stanovuje, že tito lidé mají na případný vstup šest měsíců, počínaje 1. lednem 2013, kdy druhý pilíř startuje. Poslední šancí je tedy 1. červenec 2013.

Na rozhodování, zda vstoupit do druhého pilíře či nikoli, bude tudíž velmi málo času. Jde přitom o velmi důležité a složité finanční rozhodnutí, které po vstupu už nejde změnit. Vystoupit z druhého pilíře totiž nelze.

Půlrok je velmi krátká doba na rozhodnutí, ale co se dá dělat. Na legislativní změny v důchodové reformě je pozděJiří Rusnok

Představitelé APF tak reagovali na některé zprávy v médiích, že by vzhledem ke krátkosti času pro tuto věkovou skupinu lidí ještě mohlo dojít k prodloužení termínu, například do konce roku 2013.

„Půlrok je velmi krátká doba na rozhodnutí, ale co se dá dělat. Na legislativní změny v důchodové reformě je pozdě,“ uvedl prezident asociace Jiří Rusnok.
Podle jeho slov penzijní fondy samy žádný takový návrh neiniciují. Mimo jiné prý proto, že prodloužení termínu o pár měsíců by nic nezměnilo a také kvůli tomu, že je důležité mít stabilitu právního prostředí. „Je děs žít v legislativním zmatku,“ posteskl si Rusnok.

Nicméně nevyloučil, že by některý z poslanců ještě takový návrh ve Sněmovně přednesl. „Prodloužení termínu se bránit nebudeme,“ prohlásil.

Pokud by takový návrh padl, tak to bude podle všeho z koaličního tábora poslanců. Opozice totiž se zavedením druhého pilíře ostře nesouhlasí, takže se ho určitě nebude snažit ani vylepšovat. Naopak sociální demokracie vícekrát potvrdila, že v případě svého volebního vítězství ho buď zcela zruší nebo udělá zásadní změny.

Mladší zájemci o druhý pilíř nebudou v takovém časovém presu. Ti budou při vstupu omezeni pouze věkem. Mohou vstoupit nejpozději v kalendářním roce, v němž dovrší 35 let, a nejdříve v osmnácti.

Zásadní odlišnosti od ostatních pilířů

Představitelé APF upozornili i na to, že lidé mají stále velmi zkreslené představy o druhém pilíři. Ten se zcela liší jak od prvního, tak třetího pilíře.

Druhý pilíř znamená, že účastník vyvede tři procenta sociálního pojistného z prvního státního pilíře na svůj individuální účet. K tomu bude povinen spořit dvě procenta ze své hrubé mzdy. Více ani méně spořit nemůže.

Jaké jsou další hlavní rysy druhého pilíře
stát ke spoření neposkytne ani příspěvek, ani daňové úlevy. Rovněž není možný ani příspěvek zaměstnavatele
není garantována návratnost vložených prostředků (lze dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů)
k penězům se účastník dostane jen prostřednictvím penze, tedy až po dosažení důchodové ho věku. Jednorázové vyrovnání tedy není možné. Penze může být doživotní nebo na 20 let.
není možná výplata až poloviny prostředků po 15 letech spoření (tzv. výsluhová penze)
výše státního důchodu se sníží v závislosti na délce a výši spoření ve II. pilíři (až o 15 procent po 30 letech spoření)
účastník bude vybírat ze čtyř druhů fondů v každé penzijní společnosti (fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený a dynamický)
peníze naspořené v rámci druhého pilíře (včetně vyvedeného pojistného) lze dědit. Výjimkou je případ, kdy zemře zůstavitel, kterému byl vyplácen doživotní starobní důchod. Tady dědic nedostane nic.
Pokud bude zůstaviteli vyplácen důchod se sjednanou dobou dvacet let, výplata pokračuje u dědice po zbytek doby ve formě pozůstalostní penze ve stejné výši.
Když účastník zemře v době spoření a dědic sám nemá účet ve druhém pilíři a ani si ho nezaloží, pak se dědický podíl vyplatí jednorázově (včetně vyvedeného pojistného ze státního pilíře).
Pokud dědic sám spoří ve druhém pilíři, pak bude jeho dědický podíl (rovněž včetně vyvedeného pojistného) převeden na jeho účet u penzijní společnosti a k penězům se dostane přes některou z penzí po dosažení důchodového věku.