Otázku, do jaké míry lze chránit spotřebitele před cenovým a marketingovým manévrováním firem, u nás více než kdy předtím otvírá čtenáři ostře sledovaný případ satelitní televize Skylink.

Slogan, i když zní sebevíce líbivě, žádné skutečné právo zákazníkovi nepřiznává. Musí se dokazovat okolnosti při nabízení. Adam Batuna, advokát

Ta stále chce navzdory obrovskému odporu veřejnosti po svých klientech, kterých je dohromady kolem miliónu, měsíční poplatek a další jednorázovou platbu, přičemž jim zprvu slibovala, že když jednou zaplatí, tak bezplatné programy už budou mít bez omezení a dalších úhrad.

Podobné případy se ovšem řešily už i u dodávek energií.

Objektivní, vážný a konkrétní důvod

„Aby dodavateli elektřiny či plynu vzniklo právo jednostranně změnit podmínky, nejenže takové právo musí dodavateli elektřiny nebo plynu vyplývat ze smlouvy, ale ve smlouvě musí být sjednán objektivní, vážný a konkrétní důvod, pro který má dodavatel právo podmínky změnit,“ sdělil Právu advokát Mojmír Ježek.

Odkazuje se na výklad občanského zákoníku, který Energetický regulační úřad (ERÚ) přijal letos v březnu.

„Není-li ve smlouvě uzavřené se spotřebitelem objektivní, vážný a konkrétní důvod sjednán, jsou ujednání k jednostranné změně podmínek neplatná,“ konstatoval Ježek.

Otázkou dalšího posuzování u správního úřadu či soudu pak bývá, co je už oním objektivním, vážným a konkrétním důvodem pro změnu podmínek, a tedy zdražení služby, a co jím ještě není.

Zdražit lze podle zákonů i bez objektivního důvodu

Advokát Ježek poukazuje na evropskou směrnici, z níž vyplývá, že firma může změnit podmínky na dobu neurčitou, pokud spotřebitele informovala a ten má možnost vztah ukončit.

„Tento výklad je u nás i v zahraničí běžný,“ dodal Ježek. Odvolává se na evropský soudní dvůr, jenž v kauze tohoto typu nepodmiňoval platnost toho, že si operátor změnil obchodní podmínky, předchozím sjednáním objektivního, vážného a konkrétního důvodu.

To by sice nahrávalo i satelitní televizi Skylink, která lidi o poplatku dopředu informovala, už se ale nebere v potaz, že když zákazníci nové platby neakceptují, tak přijdou o tisíce korun, jež zaplatili za přijímací zařízení.

„Nelze vyloučit, že ochrana spotřebitele u českých soudů a soudů EU převáží. Na smluvní podmínky tak budou kladeny další požadavky ohledně podrobnější specifikace důvodů k jejich jednostranné změně,“ připustil Ježek.

Klamání Skylinkem se těžko prokazuje, ale svědecky by to šlo

I když u kauzy Skylink Český telekomunikační úřad tvrdí, že zákon zavedením dodatečného poplatku porušen nebyl, protože o něm dala včas vědět, tak i to lze zpochybnit, byť obtížně.

Leták provozovatele, firmy M77 Group, uvedl na přebalu karty, že v ceně jsou neplacené programy bez časového omezení. Text přebalu lze vnímat jako součást smlouvy.

„Pokud již jednou zákazník prostřednictvím koupě karty zaplatil za své právo doživotně sledovat neplacené programy, jak mu bylo při koupi slibováno, tak nemůže být nucen k dalším platbám, aby toto své právo mohl realizovat, ani jej nikdo nemůže tohoto práva zbavit,“ míní advokát Adam Batuna.

Domnívá se, že zákazníci Skylink mají nárok žádat firmu o kompenzaci vzniklých škod, především pak za zbytečně pořízené technické vybavení.

„Slogan ‚V ceně neplacené programy bez časového omezení‘ ale žádné skutečné právo zákazníkovi nepřiznává, i když na první pohled zní líbivě. Toto je kámen úrazu. Práva vyplývající ze sloganu bude nutné dovozovat z okolností, které nastaly v době uzavírání smlouvy, což bude působit důkazní obtíže,“ upozornil Batuna.