Nově však žadatelem nesmí být akciová společnost s akciemi na majitele a příjemce musí vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely výzkumu a vývoje.

„Soukromé společnosti všech velikostí mohou od 13. srpna 2012 žádat o dotace na zavádění či rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových kapacit. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně celkem připravilo dvě miliardy korun, které mohou čerpat v rámci programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace,“ informoval CzechInvest.

„Z Potenciálu lze získat peníze na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. To v praxi představuje pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení, které je nezbytné pro zajištění chodu a aktivit takového centra,“ upřesnil náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu Martin Frélich.

Doposud v tomto programu je přes tisíc registračních žádostí, jejichž hodnota dosahuje bezmála 22 miliard korun.