„Zaměstnavateli výmluva, že zaměstnanec právě nastoupil, vůbec při kontrole nepomůže. Zaměstnanec má povinnost mít při sobě kopii pracovní smlouvy. Toto pravidlo se naopak velmi zpřísnilo,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Podle ní je ohlašovací povinnost zmíněná Vaňhovou nesmysl, neboť ze zákona nic takového nevyplývá. Vaňhová odkazuje na zákon o zaměstnanosti. „Stanovuje povinnost nahlásit nástup do zaměstnání na úřad práce před započetím výkonu práce prokazatelným způsobem,“ tvrdí právníci Vaňhové.

Faktem zůstává, že i když ministerstvo zdůrazňuje, kolika desítkám firem se už letos uložily pokuty, tak jak ukazuje soudní judikatura, dohnat podnik skutečně až k jejímu uhrazení není až tak snadné. Stačí skulinka a podnikatel úřadům ukáže dlouhý nos.

Soudu například nestačí konkrétní záznam o zjištění práce nelegálních cizinců od celníků. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z letošního  dubna. Firma O. B. T., prodávající potraviny a drogerii, k němu podala kasační stížnost proti loňskému rozsudku pražského městského soudu. Ten prodejnu odsoudil ke stotisícové pokutě za zaměstnání dvou cizinců (zřejmě z Vietnamu) bez smlouvy.

Cizinka lehce vyklouzla

Přitom městský soud už jednou věc vrátil, ale v dalším jednání podnikatelku odsoudil. Věc se zdála jasná. Nelegální pracovníky objevili celníci. Ze žalované se ale záhy stal žalobce a případ se obrátil: místo ní platil inspektorát.

Cizince bez papírů celníci vyhmátli v této drogerii v listopadu 2009. Jedna žena dohlížela na zákazníky, muž přemisťoval krabice ve skladu. Podnikatelka se hájila tím, že jsou to její příbuzní s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří jí jen vypomáhají.

NSS ale rozsudek městského soudu o stotisícové pokutě zrušil a vše vrátil inspektorátu práce. Státní úřad inspekce práce byl navíc ještě odsouzen k tomu, aby naopak firmě O. B. T., respektive podnikatelce, zaplatil přes dvacet tisíc náhradu nákladů řízení.

NSS uvedl, že jen na základě samotného kontrolního zjištění nemůže být pokuta uložena. Musí také proběhnout dokazování výslechem svědků nebo listinami, a to přesným postupem dle správního řádu. Jinak jde kontrola vniveč jako v tomto případě.

„Správní orgány pochybily, pokud neprovedly žádné vlastní dokazování, a vycházely jen z podkladů celního úřadu,“ pravil NSS.