Vše fungovalo tak, že účastník dal ve svém fondu výpověď a uzavřel smlouvu s novým fondem, do něhož byly následně převedeny všechny jeho prostředky. Účastník tedy fakticky pokračoval v penzijním připojištění, pouze v jiném fondu. Předchozí doba spoření se mu dál započítávala do pojistné doby důležité pro vznik nároku na dávku.

Takový přestup ale zákon od 29. února již vzhledem k blížící se reformě a přípravě fondů na ni neumožňuje. A jak tedy může zájemce změnit fond?

Jde to cestou přerušení smlouvy o penzijním připojištění. Klient písemně oznámí fondu, že k určitému dni přerušuje smlouvu a přestane platit příspěvky. K přerušení může dojít nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení fondu.

Je-li smlouva přerušena (zakonzervována), může účastník – po předchozím uzavření smlouvy s novým fondem – začít platit příspěvky do tohoto nového fondu a tedy de facto změnit fond.

Je tu ale jeden podstatný rozdíl proti klasickému, letos tedy již nemožnému způsobu změny fondu. Pokud účastník smlouvu u jednoho fondu přeruší a začne platit příspěvky u nového fondu, u tohoto nového začíná opět od „píky“.

Pro vznik nároku na dávku (včetně jednorázového vyrovnání) tedy musí spořit minimálně pět let a musí dosáhnout věku šedesáti let.

Co se stane s penězi

A co se stane s naspořenými prostředky v původním fondu po přerušení smlouvy? Budou se zhodnocovat o každoročně připisované výnosy. Účastník nepřichází o žádné, do přerušení započtené nároky, včetně připsané státní podpory.

Doba přerušení penzijního připojištění se však nezapočítává do pojištěné doby účastníka. Při splnění podmínek pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění je možné kdykoli požádat o výplatu z přerušené smlouvy.

Pro přerušení penzijního připojištění zákon klade dvě podmínky: Účastník platil příspěvky na penzijní připojištění minimálně po dobu 36 kalendářních měsíců. Pokud už k přerušení v minulosti došlo, je třeba v případě každého dalšího přerušení u téhož penzijního fondu platit příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců.

Řešením je i výpověď

Lidé, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění (věk 50 nebo 60 let v závislosti na penzijním plánu a spořili alespoň pět let), mohou „změnit“ fond nyní, stejně jako před 28. únorem, také úplně jednoduchým způsobem.

Tedy tak, že dají výpověď u stávajícího fondu a uzavřou do konce roku smlouvu s novým fondem. Pak je ale třeba počítat s tím, že stejně jako v předchozím případě začnou v penzijním připojištění opět od samého začátku.

Od 1. ledna 2013 dojde k tomu, že se současné fondy uzavřou (půjde o tzv. transformované fondy) a nebudou přijímat nové účastníky. Klient transformovaného fondu bude mít možnost přestoupit pouze do nových účastnických fondů v téže penzijní společnosti. Ty již nebudou garantovat každoroční nezáporný výnos a nebude v nich nárok na vyplacení až poloviny peněz po 15 letech spoření (tzv. výsluhová penze).

Do 28. února změnily fond desítky tisíc klientů. Nejvíc jich přešlo do Allianz penzijního fondu.