„Už dávno, v roce 1990, jsem se zaručil svému známému Vladimírovi za 150tisícový úvěr, který si vzal u banky. Ale nesplácel ho a soud potvrdil exekuci. Já osobně si přitom nejsem vědom, že bych v roce 1998 převzal osobně jakoukoliv soudní obsílku výše uvedeného případu. Skutečnost, že úvěr není uhrazen, jsem se dozvěděl až na jaře 2009,“ popsal Právu, co se mu stalo.

Exekutorský úřad mu oznámil, že dluh je už jednou tak velký, tedy více než 300 tisíc korun, a on jako ručitel ho musí splácet.

Překvapení po 19 letech

„Devatenáct let jsem si neuvědomoval, že jsem veden jako ručitel. Ihned jsem o tomto faktu informoval matku dlužníka. Ta mě ujistila, že vše uhradí. Do podzimu 2010 byl klid, až jsem se od zaměstnavatele opět dozvěděl, že mi byla dána exekuce na plat, kde částka činila už 350 tisíc korun,“ vzpomíná Milan H.

Problém je v tom, že dlužník Vladimír pořád, až na krátkou přestávku, sedí ve vězení, kde údajně pracuje. Ručitel Milan tedy žil v domnění, že exekuce postihne onoho pracujícího vězně. Nestalo se tak.

Musí splácet místo něho. Jenže to, co umoří, spolknou úroky a exekuční náklady, takže i když pořád podle svých slov platí, původní dluh zůstává. „Mám čtyři děti a tyto částky jsou pro mě likvidační,“ zoufá si.

Ručitel si zhoršuje vlastní „rating“

V podstatě mu ale není pomoci. Ručitelem je, stojí to černé na bílém, na už pomalu zažloutlých dokumentech. Není však jediný. Stává se to i mnohem lépe ekonomicky situovaným lidem. Ručí kamarádovi nebo známému, pustí to z hlavy a pak za něho musí platit.
„Každý z nás může někdy stát před rozhodnutím, zda poskytnout rodině, příteli ručení za jejich půjčky. Člověk by si to však měl promyslet, neboť následky mohou přijít ještě řadu let poté,“ potvrdil Právu šéf inkasní agentury EOS KSI Česká republika Vladimír Vachel.

Zdůrazňuje, že když pro sebe žádáte o úvěr, tak ručitelství se zahrnuje jako závazek do propočtů banky o vaší schopnosti splácet. „Při žádosti o svůj vlastní úvěr či hypotéku jste ručením negativně ovlivněni a nemusíte je tak vůbec dostat. Závazek o ručení se automaticky zaznamenává do bankovního registru Czech Banking Credit Bureau,“ upozornil Vachel.

Ručitel má právo dožadovat se u dlužníka navrácení splacené částky, ale často není reálná šance, že se mu to podaří. Navíc pokud dlužník zemře a dluh nikdo po něm nezdědil, například proto, že potenciální dědic kvůli vysokým dluhům celé dědictví odmítl, tak pohledávka přechází právě na ručitele.

Může se závazek z ručení i zdědit?

Nastávají i situace, kdy zemře ručitel a do toho dlužník přestane platit. A najednou, coby dědic, mám za zemřelého příbuzného (ručitele) platit za něco, za co se on zaručil.

„Převládá právní názor, že ručení obecně smrtí zaniká, pokud ovšem nevznikla ručiteli již za jeho života povinnost splnit dluh za dlužníka. V době úmrtí ručitele by tak již existoval dluh tohoto ručitele, nejednalo by se tak již jen o zajištění, ale o dluh se všemi jeho důsledky. Jak vyplývá z občanského zákoníku, dědic odpovídá za dluhy, které na něj přešly smrtí zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví, což potvrzuje výše uvedené,“ uvedla právnička Zuzana Tučková z advokátní kanceláře Veroniky Nedbalové.

Smrtí to nekončí

Jiné právní výklady však tvrdí, že ručení smrtí ručitele nezaniká, protože se jedná o závazek, „který je závislý na závazku hlavním, tedy sdílí osud s tímto hlavním závazkem, a proto nemůže zaniknout smrtí ručitele“. Záleží pak tedy případ od případu a soudce od soudce.