Ještě před pár týdny tuto novinku přednášel před exekutory na odborném semináři náměstek ministra spravedlnosti František Korbel s tím, že tak budou muset exekutoři vždy povinně jednat se souhlasem dlužníka. Teď je zase všechno trochu jinak.

Změny v záměrech exekutorského řádu, který by měl být účinný od počátku příštího roku, jdou už v tak rychlém sledu, že i Exekutorská komora je komentuje se značnou zdrženlivostí. K povinným videím, o nichž Právo minulý týden s odvoláním na Korbela informovalo, nám nyní mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová napsala, že daná úprava se změnila.

„Mám za to, že aktuální podoba zní takto – v paragrafu 325 b občanského soudního řádu se doplňuje odstavec, který zní, že na žádost osoby, která je oprávněna být přítomna při soupisu, se pořídí záznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností. Je-li to potřebné, lze záznam pořídit bez návrhu. O tom musí být osoby poučeny při zahájení prohlídky,“ uvádí Báčová.

Záznam není povinný

„Schválená verze tedy říká, že je-li při soupisu někdo, kdo chce pořídit záznam, musí se pořídit. Dojde-li exekutorský vykonavatel k závěru, že je to potřebné, například když při soupisu nikdo není, nebo se dlužník chová agresivně, pak exekutor záznam pořídit může,“ vysvětlila Báčová.

Zákon podle ní nestanoví, že pořízení záznamu je povinné vždy a všude. „Neaktuální je záměr, že exekutoři budou moci natáčet mobiliární exekuce na video pouze se souhlasem dlužníka. Tato varianta sice byla před časem zvažována, nicméně nyní již není platná,“ konstatovala Báčová.

Videozáznam, pořizování fotografií či hlasových záznamů mohou exekutorské úřady pořizovat již dnes. Stejně tak dlužník má možnost nahrávat si výkon na libovolné multimediální zařízení.

Data si může stáhnout

„I kdyby snad došlo k tomu, že ono zařízení bude pojato do soupisu, data na něm uložená exekuci nepodléhají,“ uvedla Báčová.

Je to však dost šalamounské – když člověku zabaví kameru nebo telefon s videem, tak tato data prostě v ruce reálně nemá, byť komora tvrdí, že exekuci nepodléhají. Když exekutoři seberou nosič, tak z něho data dlužník těžko vyčlení. „Může si je stáhnout na USB,“ míní Báčová.