Za hodinu práce konzultanta si CzechTrade účtuje asi 700 korun, což je výrazně méně, než je tomu u soukromých společností. CzechTrade má přitom oproti soukromníkům značnou výhodu v rozsáhlé, vzájemně propojené síti více než třiceti poboček po celém světě.

Ke změne má dojít i přesto, že vedení CzechTrade v minulosti veřejně deklarovalo, že i státní agentura se musí chovat stejně efektivně jako firma, a zvyšovalo počet placených služeb.

Je skryté podnikání, když firmy za službu státu platí?

Ministrovi průmyslu a obchodu Martinovi Kubovi (ODS) se však nelíbí právě skutečnost, že by se CzechTrade měl chovat jako soukromá firma.

V nedávných resortních diskuzích se vyjadřoval v tom duchu, že "je to skryté podnikání" a že poskytovat placené služby státní agentuře nepřísluší. Poté také odvolal generálního ředitele CzechTrade Ivana Jukla, který tento model prosazoval šest let.

Vnitroresortní výroky ministra úřad nekomentoval, nicméně připustil, že se systém placených služeb CzechTrade změní.

"Na jedné straně je argument, že náklady činnosti organizace jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tedy všichni jsme za tyto služby už jednou zaplatili. Na druhé straně to, co by bylo zdarma, obvykle za moc nestojí," sdělil k tomu Právu Tomáš Paták z MPO.

Podle Patáka resort nyní řeší podobu nového systému poskytování služeb státu v oblasti podpory exportu, a to včetně finanční participace exportérů.

"V úvahu přichází paušální poplatky, balíčky služeb, oborové členění a preference. Všechny služby nebudou zdarma, ale počítáme s tím, že určitý rozsah by byl českým exportérům poskytován jako servis státu bez dalších omezení," uvedl pouze v obecné rovině Paták.

Ve světě se spojí s CzechInvestem

MPO v tuto chvíli nepočítá s absolutním sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, o němž se spekuluje již léta. V zahraničí k němu však nejpíš dojde.

"Deklarujeme snahu obě agentury přitáhnout více k sobě navzájem i k MPO. Chceme dosáhnout sjednocení zahraniční sítě za účelem vybudování Integrované sítě obchodních misí MPO. Jisté tedy je, že síť obchodního zastoupení MPO v zahraničí bude jednotná ale CzechTrade a CzechInvest budou v ČR i regionech působit samostatně," zdůraznil Paták.