„Nově se prezidium chce zaměřit především na osvětovou a edukační činnost. Komora již avizovala zavedení on-line poraden. Plánujeme vydání brožury formulářů jednotlivých podání pro povinné i oprávněné. Prostřednictvím přednášek na školách se chceme podílet na zvyšování finanční gramotnosti,“ informovala mluvčí komory Petra Báčová.

„Většina exekutorů nyní primárně pokládá svou činnost za veřejnou službu s důrazem na profesionalitu a slušnost. Chceme otupit některá zažitá klišé a mýty, které exekuce a soudní exekutory obklopují,“ tvrdí nový prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek.

Děje se tak jen několik týdnů poté, co byl zadržen jeden z exekutorů Jozef Višvader, který měl zpronevěřit 80 miliónů korun. Pokud se nenajdou, bude je muset věřiteli zaplatit stát. [celá zpráva]

Exekutorská komora žádný garanční fond pro tyto případy netvoří. A policie nad případem stále drží informační embargo.

Jozef Višvader

Jozef Višvader. De facto bývalý exekutor úřadu Praha-Západ od roku 2001. Návrh na odvolání podán v roce 2006, ale nebyl ministerstvem akceptován.

FOTO: Policie ČR

Višvader přitom léta zároveň podnikal a také léta se prášilo na návrh na jeho odvolání kvůli odsouzení za leasingový podvod. Exekutorská komora ani ministerstvo spravedlnosti ale nevidí důvod, proč nějak více exekutory prověřovat.

Ministerstvo: pro zvláštní prověrky není důvod

„Kontrolní mechanismy soudních exekutorů jsou nejpropracovanější v porovnání s ostatními právnickými profesemi. Podobně účinný mechanismus, který funguje ve vztahu k exekutorům, nemají ani soudci, advokáti či notáři. Exekutoři jsou kontrolováni nejen ze strany Exekutorské komory ČR, ale i ze strany ministerstva spravedlnosti a soudů,“ uvedla Báčová.

Exekutor JUDr. Vladimír Plášil, člen prezidia Exekutorské komory

Vladimír Plášil, člen prezidia Exekutorské komory. Exekutorský úřad Praha 7. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Plášil má více než 30letou právnickou praxi v justici, prokuratuře i advokacii.

FOTO: Exekutorská komora ČR

U případu Višvader podle ní šlo o selhání jedince. Problém je ale v tom, že byl před šesti lety odsouzen, a přesto "kolem něho" bez povšimnutí prošli tři ministři spravedlnosti, a úřad zasáhl, až když zmizel.

Na otázku, zda tedy není vhodné uvažovat, aby soudní exekutoři museli procházet prověrkami Národního bezpečnostního úřadu, reagoval Jiří Hovorka z ministerstva spravedlnosti tím, že „soudní exekutoři nemají přístup k informacím, jež se týkají bezpečnostních otázek státu, proto nevidíme důvod, proč by měli procházet speciálními bezpečnostními prověrkami a školeními tajných služeb.“

Exekutor Michal Rudý, člen prezidia Exekutorské komory

Michal Rudý, člen prezidia Exekutorské komory. Exekutorský úřad Praha 8. Je bývalým předsedou Kontrolní komise Exekutorské komory. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pět let sbíral zkušenosti v advokacii. Soudním exekutorem je od roku 2001.

FOTO: Exekutorská komora ČR

Vykonavatelé s právem vstoupit do bytu bez vědomí majitele

Na druhou stranu ovšem soukromí soudní exekutoři zabavují dlužníkům majetek, mají proto značné pravomoci vstupovat do bytů, a to i bez vědomí a přítomnosti jejich majitelů i bez asistence policie, to vše za účelem „polepení“ a zdokumentování majetku.

Kromě toho disponují značnými, mnohem většími možnostmi, než soudy, co se týče vyhledávání a sledování osob dlužníků. Takže o to více záleží na tom, zda mají čistý trestní a morální kredit.

Exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, člen prezidia Exekutorské komory

Stanislav Pazderka, člen prezidia Exekutorské komory. Exekutorský úřad Písek. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Soudním exekutorem byl jmenován v roce 2004. Je jedním z hlavních autorů novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, především v části upravující prodeje nemovitostí či postihy obchodních podílů.

FOTO: Exekutorská komora ČR