Vyplývá to z rozsudku Soudního dvora Evropské unie se sídlem v Lucemburku v případu žaloby občana J. Pawlika proti německé pojišťovně Hanse Merkur Reiseversicherung AG. Toto rozhodnutí sice automaticky neřeší obdobné kauzy v Česku, ale v principiálně stejných případech je závazné i pro naše soudy všech úrovní.

Kanceláře často nejsou dostatečně pojištěné

„Ochrana cestujících proti riziku platební neschopnosti organizátora služeb pro cesty (CK) se uplatní i tehdy, pokud je platební neschopnost způsobena jeho podvodným jednáním. Povinností organizátora je disponovat dostatečnými zárukami,“ uvedl soud EU.

Zárukami se má na mysli pojištění. I u nás jsou cestovky povinné se dostatečně pojistit.

Jenže tato povinnost se v ČR nedodržuje. CK sice pojištěné jsou, ale často nedostatečně vzhledem k tomu, kolik prodávají zájezdů. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), živnostenské úřady ani pojišťovny cestovky nehlídají, jak si ekonomicky vedou, takže jimi sjednané pojištění často nestačí na krytí všeho, co lidé zaplatí. Limit pojištění je u zkrachovalých CK nízký.

Tyto podstatné detaily, které jsou nyní u nás jádrem sporu mezi cestovkami a MMR na jedné straně a pojišťovnou Generali na druhé, však tento rozsudek evropského soudu výslovně neřeší.

Zabývá se tím, že klienti mají nárok na plnění z pojistky i tehdy, pokud CK zkrachovala kvůli prokázanému podvodu. To ale Generali zjevně nezpochybňuje, ta je i u podvodného pádu CK ochotná vyplácet náhrady, ale jen do výše limitu pojištění. Takže třeba klienti zkrachovalé CK Parkam dostali zpět jen necelých 60 procent toho, co za zájezdy zaplatili.

Do problémů se může dostat celá ČR

I tak ale tento rozsudek stručně řečeno pravil, že lidé mají dostat zpátky všechno, o co přišli. „V případě platební neschopnosti nebo úpadku organizátora cesty bude zabezpečen návrat cestujícího a vrácení prostředků, které již zaplatil,“ pravil soud EU.

Naše soudy, především pak ale MMR, cestovky a pojišťovny tedy budou muset rychle najít společnou řeč a zjednat v zákoně nápravu, aby tomuto nařízení rychle učinily za dost.

Jinak by se totiž mohlo stát, že okradení klienti zkrachovalých CK se začnou účinně bránit u evropských soudních orgánů, a to i přímo proti České republice, kterou by prostřednictvím svých advokátů mohli obvinit z toho, že nekonala patřičná opatření v jejich dostatečné ochraně coby spotřebitele. Na to je EU značně citlivá a řada advokátů takový případ vezme ráda „zadarmo“, aby se zviditelnila, s tím, že se zahojí na žalované straně.

Protože: proč mají lidé dostat zpátky jen 60 procent z ceny; a co je jim, coby klientům, do limitů pojištění? To je starost MMR, cestovek a pojišťoven.

U stejných otázek je soud EU závazný

„V praxi se vždy musí zkoumat každý konkrétní případ. Záleží na tom, zda kauza, která bude probíhat před českým soudem, se bude skutečně týkat opravdu stejné právní otázky, jakou Evropský soudní dvůr závazně zodpověděl,“ chladí případné nadšení okradených lidí a cestovek brojících proti pojišťovně právník a šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček.

„Rozhodnutí evropského soudu se ale týká jiné situace, než do jaké dostali klienty majitelé I. Parkam Holidays krachem své cestovní kanceláře. Plnění jsme jejím klientům neprodleně vyplatili, a to v plné výši limitu sjednaného cestovní kanceláří,“ reagoval na zveřejnění rozsudku mluvčí Generali Jiří Cívka.