Přímo na internetových stránkách jeho exekutorského úřadu, dokonce na nové úřední desce, jen za čtvrtek 22. března přibylo dvacet šest nových závazných úředních sdělení, vedených pod hlavičkou uvozenou stále jeho jménem.

O tom, že je Višvader hledaný, že exekuce už bude těžko provádět a že na daném exekutorském úřadě byl Exekutorskou komorou bleskově ustanoven jeho zástupce, není na stránkách tohoto úřadu ani slovo, což mate dlužníky i věřitele. Naopak, stále je v úvodu uvedeno jeho jméno coby exekutora, rovněž tak v aktuálních dokumentech na úřední desce.

I když jsou exekutoři soukromí podnikatelé, tak se jinak jedná o plnohodnotnou součást justičního systému, a spadají proto pod přímou kontrolní kuratelu ministerstva spravedlnosti.

Přesto, jak se ukazuje, nemůže ministerstvo ani Exekutorská komora ani v takových závažných případech do webových stránek exekutorských úřadů nijak hned zasáhnout a dlužníky, respektive věřitele tak neprodleně upozornit, že úřad už vede někdo jiný a peníze mají posílat na jiný účet.

Případy převzal někdo jiný

Exekutorská komora přitom už ve středu 21. března ustanovila soudnímu exekutorovi Višvaderovi zástupce JUDr. Milana Makaria, který podle vyjádření komory „přebírá veškerou agendu týkající se exekučních řízení vedených Mgr. Višvaderem; je plně k dispozici všem povinným i oprávněným a zřídil nový účet, na nějž by měla být poukazována plnění v exekucích, jejichž provedením byl pověřen Višvader“.

Toto důležité sdělení je na stránkách komory i u jména Višvader v seznamu exekutorů, ale přímo na stránkách Exekutorského úřadu Praha-západ se o tom věřitelé a dlužníci dočíst nemo-hli. Web tohoto úřadu se tvářil, jako by se nechumelilo.

Jedním ze sdělení z této čtvrteční plejády čerstvé dokumentace pod hlavičkou Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor, Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5, je například exekuční případ z České Lípy, kde se dlužníkovi vzkazuje, že nebyl zastižen, takže se považuje „podle zákona desátý den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl“.

Odsouzen za leasingový podvod

Bohužel aktuálně k zastižení nejsou nejen dlužníci, které se chystá exekuovat Exekutorský úřad Praha-západ, ale stále ani jeho dosud oficiální šéf Jozef Višvader. Vyplouvá na povrch, že podvod, pro který Višvadera soud v minulosti odsoudil a jenž se stal důvodem, proč Exekutorská komora navrhovala ministerstvu spravedlnosti jeho odvolání již v únoru 2006, byl buď závažný, nebo šlo minimálně o závažné zákulisní boje, které ovšem mělo ministerstvo řešit.

„Višvader byl odsouzen za leasingový podvod, kterého se měl dopustit ještě před zahájením výkonu funkce exekutora. A to tím, že jako člen představenstva akciové společnosti měl prodat předmět leasingu, který byl v dané době vlastnictvím leasingové společnosti, nikoli akciové společnosti, jejímž byl členem představenstva,“ informoval Právo právník Pavel Procházka.

Podle něho podstata případu byla v tom, zda podpis na kupní smlouvě je jeho, či nikoli, přičemž grafologické posudky nebyly jednoznačné, ale protichůdné.

„V rámci Exekutorské komory se tehdy mluvilo o tom, že za odsouzením Višvadera byl boj mezi pražskými exekutory. V tehdejší době o zvýšení počtu exekutorů rozhodovala výhradně Exekutorská komora a ta kromě obvodů, v nichž nebyl žádný exekutor, a u úřadů, kde exekutor ukončil činnost, žádné zvyšování počtu exekutorů neprováděla,“ dodal Procházka.

Ve svém dopisu Právu tvrdí, aniž jmenuje konkrétní osobu, že zase jistý tehdejší funkcionář Exekutorské komory prý zařídil u tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, aby Višvader nebyl odvolán. [celá zpráva]