Odmítá zveřejnit jméno právní kanceláře a dalšího právníka, kteří pro MMR vytvořili rozbor, z něhož má vyplývat, že pojišťovny musí klientům vyplatit vše, co za zájezd cestovce uhradili, a to bez ohledu na to, zda měla CK sjednaný nízký limit krytí nebo ne.

Materiál jenom pro interní potřebu

„Kompletní analýzy jsou určeny pro naši interní potřebu. Zpracovávaly je nezávislá právní kancelář, zabývající se mimo jiné i oblastí pojišťovnictví, a právník zabývající se evropským právem. Jejich služby byly poskytnuty ministerstvu poprvé,“ vzkázalo Právu MMR.

Ministerstvo zároveň pouze ve zcela obecné rovině uvedlo, že připravuje novelu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a to v kontextu s novým občanským zákoníkem.

„Hlavní teze novely budou k dispozici v polovině roku,“ dodalo MMR.

Dále zdůraznilo, že České národní bance zaslalo podnět ve věci kontroly nad dodržováním právních předpisů v oblasti zákonného pojištění CK.

Problém s tím, že nechce zveřejnit obsah právních analýz, placených z veřejných zdrojů, je v tom, že je nelze věcně konfrontovat s dalšími právními stanovisky. Výsledkem je, že na to nakonec ve svém důsledku doplácejí napálení klienti.

Jak se v praxi na této kauze ukazuje, závěry, které právníci píší, nezáleží zjevně na tom, co stanovují zákony, ale co chce slyšet ten, kdo je platí.

Pojišťovna má opačné stanovisko

Podle informací Práva jsou totiž nyní vypracovány i zcela opačné právní analýzy, které naopak tvrdí, že pojišťovna může klientům vyplácet jen do té výše, do jaké si cestovka na základě svého obratu (skutečného nebo předpokládaného) sjednala limit pojištění, protože to vyplývá ze standardní pojistné matematiky. Právní analýzu proti stanovisku MMR má ve čtvrtek zveřejnit právě pojišťovna Generali.

Představitelé asociace cestovních kanceláří zase oponují, že cestovky za pojištění platí v součtu obrovské sumy, a většina z nich už nekrachuje, takže pojišťovnám zbývá dost na to, aby těch pár případů pokryly stoprocentně tak, že klientům vyplatí vše bez ohledu na limit pojištění.

Naproti tomu v kauze CK Parkam je zarážející, že insolvenční správkyně pohledávky klientů automaticky z insolvence vyřadila s tím, že dostanou peníze od pojišťovny. Ta se logicky brání tím, že když jednou vyplatí něco nad rámec limitů, tak je to principiální precedent, jenž by ji mohl v důsledku zruinovat.