Důvodem jsou citové vazby na svého páníčka, kvůli kterým by mohl pes i uhynout. Naproti tomu u stáda krav, patřících dlužníkovi-zemědělci, tato vazba není, takže na ně může být exekuce provedena.

Tak nedávno před více než stovkou exekutorských vykonavatelů vysvětloval aplikaci nového občanského zákoníku platného od roku 2014 jeden z jeho spoluautorů, člen Legislativní rady vlády, právník a pedagog na olomoucké právnické fakultě Petr Tégl.

„Živé zvíře není věc, nesmí s ním být tak nakládáno. Problém by neměl být provést exekuci na stádo krav zemědělci, ale problematické by bylo již zabavení například psa, citově vázaného na majitele, což by mohlo vést k úmrtí zvířete,“ řekl Tégl.

Exekutoři: zvířata moc často nezabavujeme

Exekutorští vykonavatelé a advokáti se účastnili nedávného semináře v Olomouci o vymáhání dluhů.

Takto prezentované principy nového občanského zákoníku přijali v tichých rozpacích, neboť v tomto směru podle nich řeší to, co není třeba vůbec řešit.

„Zvířata obecně a psy v podstatě vůbec dlužníkům nezabavujeme. Je s tím moc velká starost a odpovědnost a obvykle to není způsob, jak se dostat k penězům pro věřitele,“ komentoval to pro Právo jeden z exekutorských vykonavatelů působících na severní Moravě.

Krávy jsou zdrojem příjmu

Už současný exekutorský řád navíc stanovuje, že pokud je něco zjevně a přímo zdrojem příjmu a obživy dlužníka, nesmí mu to exekutor zabavit.

Takže i ona případná exekuce na stádo krav u zemědělce bude i za dva roky značně diskutabilní – sice bude v souladu s novým občanským zákoníkem, jak naznačil člen legislativní rady vlády a právní akademik Petr Tégl, ale taková exekuce by se zase nejspíš dostala do rozporu s exekučním řádem.

Jinými slovy z něho totiž vyplývá, že pokud dlužník je třeba automechanik, tak mu může exekutor klidně zabavit motorovou pilu a techniku pro zpracování dřeva, když to najde u něho v garáži. To samé už ale nesmí vzít dřevorubci, protože by mu tím znemožnil příjem, a tím i možnost uspokojit věřitele.

Podobné otázky mohou vznikat i u drahých psů – bude-li dlužníkem chovatelská stanice, padne sice v tomto případě u obrany před exekucí nejspíš argument hluboké citové návaznosti, ale takoví psi jsou pak zase zdrojem příjmů, takže je stejně nebude moci exekutor zabavit. Přičemž v praxi je stejně nechce, protože než by je vydražil, musel by se o ně starat.

Vše nasvědčuje tomu, že nový občanský zákoník bude minimálně v oblasti dluhové problematiky potřebovat ještě hodně času, aby se sladil i s dalšími právními normami.

Vypořádat se s tím budou muset hlavně soudci, protože na nich bude záležet, jak ho začnou aplikovat, podobně jako tomu bude u ústních dohod mezi věřitelem a dlužníkem, vyřčených kdekoliv, ale doložených svědecky.