Jinými slovy, krácení exekutorských odměn není automatické a plošné pro všechny menší dlužníky, jak to zprvu vypadalo, ale s podmínkou, že povinný rychle sežene peníze a bez vytáček zaplatí.

Exekutoři jsou teď naštvaní stejně jako advokáti, neboť i těm se u malých pohledávek seřízly odměny, a to u stovkových dluhů radikálně. Toto pravidlo „padesátiprocentní exekutorské slevy pro rychle platící“, stanovené vyhláškou, již ovšem musí exekutoři podle náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela akceptovat bez diskuzí, a to od 1. března.

„Zkrátila se odměna exekutorů o polovinu na 1750 korun u dluhu do deseti tisíc, pokud povinný dobrovolně do 15 dnů zaplatí a jestliže před tím uhradil také zálohu na náklady exekuce. Je to motivační, aby dlužníci platili dobrovolně,“ upřesnil Korbel. Celkem tak dluh do deseti tisíc včetně všech exekučních poplatků už nestojí 6 500 korun, ale nově 3 250 korun.

Povinná výzva spíše formalitou

Další kompromisní omezení na superzisky z malých dluhů se chystají v novele exekučního a občanského soudního řádu, která teď leží v Parlamentu a nejspíš se její původně zamýšlená účinnost posune z letošního června na leden 2013.

Předžalobní výzva sice nebude výslovně povinná, jak Pospíšilův úřad původně prezentoval, ale tomu, kdo z věřitelových advokátů takto dlužníka před podáním žaloby na soud nevyzve, nebude mu přiznána náhrada nákladů řízení.

Jenže advokáti se ptají, na jakou adresu vlastně mají výzvy posílat, neboť lidé se často stěhují, a věřitelé nesmějí na rozdíl od soudů nahlížet do registru obyvatel kvůli ochraně osobních údajů. „Povinností zaslat předžalobní výzvu se rozumí na doručovací adresu, ale i e-mail, případně postačí, když se bude jednat o adresu posledně známou věřiteli,“ upřesnil Korbel.

Dále nyní ministerstvo spravedlnosti navrhuje snížení soudních poplatků u návrhů na elektronický platební rozkaz u bagatelních pohledávek (do 10 tisíc) z 800 korun na 400 korun, poté co loni v září byl zdražen.

Naopak se má zpoplatnit soudní podání pěti procenty z vymáhané částky, pokud věřitelé, především úřady a další instituce státní moci coby věřitelé nepůjdou přes soukromého soudního exekutora, ale zcela přes soud, tedy soudní výkon rozhodnutí. Soudní výkon rozhodnutí využívají úřady, a je jich provedeno na 300 tisíc ročně, exekucí realizovaných soukromými exekutory je na 700 tisíc za rok a tento počet pořád roste.