„Cestovní kanceláři je zákonem vymezena pouze minimální částka, na jakou má být pojištěna. Pojistnou částku stanovuje cestovní kancelář, nikoli pojišťovna. Zákon ale cestovní kanceláři neodepírá možnost, aby se pojistila na částku vyšší, a lépe tak chránila své klienty,“ řekl Právu Jiří Cívka z Generali.

Co nejnižší limit pojištění totiž znamená nižší cenu pojistky hrazenou cestovkou, a tudíž menší náklady.

Lidé však nemají vůbec šanci se před nákupem zájezdu dozvědět, na jaký limit se cestovní kancelář vlastně pojistila a zda by to stačilo k vrácení peněz v případě jejího krachu. Konkrétní podrobnosti pojistky jsou pouze ve smlouvě mezi cestovkou a pojišťovnou.

Spor cestovek s pojišťovnami

Asociace cestovních kanceláří ve svých prohlášeních v podstatě tvrdí, že pojišťovny jsou vydřiduši, kterým se v případě krachu nechce plnit, a pojišťovny zase oponují, že zkrátka záleží na limitu pojištění, jaký si cestovka sjedná.

A už ji zákon nijak nenutí k tomu, aby onen limit byl dostačující k uspokojení klientů v případě krachu cestovky.

Jednotné nejsou ani právní výklady, které si interně nechalo zpracovat ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle jednoho je plně odpovědná pojišťovna a má v případě krachu stoprocentně plnit, podle druhého to zase tak jednoznačné není. „Může za to mezera v zákoně, která umožňuje cestovním kancelářím pojistit se nedostatečně,“ míní Cívka.

Připomněl také, že podle zákona o pojistné smlouvě je výše částky, kterou pojišťovna musí vyplatit, omezena horní hranicí, tedy limitem plnění.

„Ten je vždy stanoven cestovní kanceláří. Je tedy na její odpovědnosti, aby si sjednala pojištění na takovou částku, která odpovídá zákonným požadavkům a je zároveň dostatečná vzhledem k rozsahu jí poskytovaných služeb,“ zdůraznil Cívka.

Riziko pro lidi není jen teoretické. Své peníze v plné výši nedostali zpět například klienti zkrachovalé CK Parkam a podle informací Práva právě Generali už i v některých dalších případech krátila v případě krachu CK pojistné plnění, a lidé tak ostrouhali.

Nejedná se o jediný případ

„Při výplatě pojistného plnění v případě úpadku CK Parkam Holidays nedošlo ke krácení pojistného plnění. Bylo vyplaceno v plné výši limitu navrženého a sjednaného v pojistné smlouvě cestovní kanceláře, která nese za jeho výši plnou odpovědnost,“ reagoval na to Cívka. Jenže v tom je právě ten problém. Pojišťovna sice nic nekrátila, ale limit plnění byl prostě příliš nízký na to, aby se lidem vrátily všechny jejich peníze, které zaplatili.

„Skutečně se nejedná o první případ, kdy byl pojistitel nucen vyplatit klientům cestovní kanceláře pouze poměrnou část vznesených nároků, která je stanovena podílem horní hranice plnění navržené a sjednané cestovní kanceláří (limitu pojistného plnění) a součtu všech oprávněných nároků jejích klientů. Stejný postup je pojistiteli uplatňován od vzniku povinného pojištění cestovních kanceláří, a to včetně doby existence poolu pojistitelů cestovních kanceláří,“ uzavřel Cívka.

Od roku 2004, kdy jsou cestovní kanceláře pojišťovány poolem pojistitelů, byla vyplacena pouze poměrná část vznesených nároků ve čtyřech případech.