„Zatím bylo podáno 99 kárných žalob proti 48 exekutorům, v případě 20 exekutorů byla podána více než jedna kárná žaloba. Nejaktivnějším kárným žalobcem je ministr spravedlnosti, který podal 70 procent kárných žalob, následuje Exekutorská komora s 24 procenty,“ prohlásila Dostálová.

Právě NSS je kárným soudem pro věci exekutorů a pracují zde samostatné kárné senáty pro exekutory. Ty nejčastěji za provinění ukládají pokuty v rozmezí 10 000 až 150 000 korun, exekutor ale může vyváznout i s napomenutím.

„Z celkového počtu rozhodnutých věcí došlo v 61 procentech k zastavení řízení a v 25 procentech byla uznána vina. Zastavení kárného řízení je převážně v dispozici kárných žalobců," připomněla Dostálová.

Pokud jde o důvody zastavení řízení, tak k zpětvzetí žaloby došlo v 58 procentech, z toho ve 28 procentech bylo podle Dostálové důvodem odvolání exekutora z funkce ministrem spravedlnosti.