Došlo to tak daleko, že na konci roku už i Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vydala interní návrh pro Sjednocení terminologie v oblasti bonusu-malusu v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV). Nepřímo zde připouští, že lidé mohou být mateni.

„Za účelem lepší ochrany běžných spotřebitelů a jejich lepší orientace v nabídkách pojišťoven a také za účelem kvalitnějšího vyhodnocování je žádoucí sjednotit terminologii, týkající se bonusu-malusu za pojistný a bezeškodný/škodný průběh POV, ale také dalších možných bonusů a obchodních slev poskytovaných v rámci POV,“ uvádí v návrhu sice úřednicky škrobenou, ale přesto dostatečně jasnou řečí ČKP.

V materiálu, který má Právo k dispozici, kancelář pojistitelů v bodu jedna výslovně jednotlivým pojišťovnám píše, že pojmy bonus a malus a jejich spojení „bonus-malus“ a další mutace, by měly pojišťovny používat výlučně v souvislosti s povinným ručením.

Příkladem je tzv. rodinný bonus

„Jakékoli další obsahově odlišné varianty benefitů a obchodních výhod, například tzv. rodinný bonus, budou označovány pojmem sleva. Zda se v konkrétní situaci použije pojem sleva nebo obchodní sleva nebo sleva za (konkrétní důvod), je věcí příslušného člena,“ navrhuje ČKP pojišťovnám.

Některé pojišťovny s tím problém nemají, protože této fabulace s vytvářením jakéhosi rodinného bonusu nevyužívaly, jiné se tomu ale interně ostře brání.

„Problém je v tom, že bonus je zneužíván k reklamním akcím a jde spíš o marketingovou masáž. Už několik let například klienty v jedné pojišťovně lákají na rodinný bonus, což ale jde zcela proti smyslu systému bonusů a malusů, protože když třeba otec s dědou jezdí dobře a mají 50% bonus, tak vy jej v rámci rodinného bonusu získáte taky, i když můžete jezdit jako pirát silnic,“ řekl Právu představitel jedné z pojišťoven, která s návrhem ČKP souhlasí.