Rodiče mají od ledna možnost volit si délku rodičovské i výši rodičovského příspěvku pružně podle svých aktuálních potřeb. Maximální výše příspěvku je 11 500 korun měsíčně.

Peníze může nově pobírat rodič dítěte staršího dvou let, pokud přejde na novou právní úpravu čerpání příspěvku, i když jeho potomek navštěvuje předškolní zařízení. Děti do dvou let mohou nyní rodiče nechat v jeslích 46 hodin měsíčně, u dětí nad dva roky se omezení ruší.

Namísto dosavadního systému, kdy bylo možné vybrat si buď dvou, tří či čtyřletou rodičovskou, si může matka nebo otec pružně určit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 korun, maximálně však do čtyř let věku dítěte.

Změna je možná jednou za tři měsíce. V praxi to znamená, že rodič se nyní může přes své původní rozhodnutí vrátit do práce dřív, nebo naopak může zůstat doma s dětmi déle. Možnost volby může aktuálně zvažovat až 300 000 rodin.

Ti, kterým se dítě narodí teprve letos, se budou rozhodovat podle nových pravidel automaticky. Zájemci z řad stávajících příjemců rodičovského příspěvku musí o změnu nejdříve zažádat na úřadu práce.

Dávku lze dočerpat před dalším porodem

Novinka je finančně nevýhodná pro maminky na tříleté rodičovské, které nečekají dalšího potomka. Podle starých pravidel totiž získají od státu celkovou podporu ve výši 235 600 korun. Jakýmkoli způsobem by přešly na nový systém, rázem by přišly o 15 600 korun.

Vyplatí se to tak v zásadě jen těm maminkám na tříleté rodičovské, které si přejí vrátit se brzy do práce a navíc vědí, že si v ní vydělají víc, než kolik by ještě dostaly na rodičovském příspěvku.

Celkem o 4000 si ale mohou přilepšit rodiče, kteří si zvolili dvouletou nebo čtyřletou variantu rodičovské a podle staré legislativy by tak měli od státu dostat celkově „jen“ 216 000 korun.

Na nových pravidlech pak mohou výrazně vydělat ty ženy na rodičovské, které očekávají příchod dalšího potomka dřív, než stihnou dočerpat příspěvek na první dítě. Do porodu si mohou navýšit čerpání rodičovského příspěvku na maximum, aby stihly vybrat co nejvíce. Rodičovský příspěvek se vždy vyplácí na nejmladší dítě v rodině.

I špatné rozhodnutí je možné napravit

Možnost opakované volby výše a délky vyplácení rodičovského příspěvku podle aktuální potřeby rodiny většina psychologů vítá. „Současná forma rodičovského příspěvku umožňuje nápravu případného špatného rozhodnutí délky rodičovské, totiž změnu jedenkrát za tři měsíce, přesto rozhodování není jednoduché,“ říká například šéfka Sítě mateřských center Rut Kolínská.

„Pravidelný jistý příjem, byť ne vysoký, budu mít, když zvolím čtyřleté čerpání. Tak by měl uvažovat ten, kdo nemá jisté další příjmy a nepočítá v blízké době s dalšími dětmi. Získat větší sumu rychleji nemusí leckdy znamenat, že peníze dokážeme udržet do doby, kdy je budeme potřebovat,“ radí Kolínská v otázce volby délky rodičovské.

Rychlejší čerpání se vyplatí, pokud rodičovský pár plánuje mít další děti, a to dříve než za čtyři roky. Rychleji získaná vyšší suma ale podle Kolínské vyžaduje v rodinách s nízkými příjmy poměrně přísnou disciplínu v hospodaření s těmito penězi.

„Potřeby dítěte sehrávají v rozhodování podle mne tu nejdůležitější roli, z toho důvodu vítám možnost měnit způsob čerpání každé tři měsíce, protože teprve vývoj dítěte ukáže, zda zvládne péči ‚cizí‘ osoby,“ podotýká Kolínská. Podle ní je třeba v tomto ohledu zdůraznit, že změnit formu příspěvku mohou i ti, kdo ho už pobírají. „Pokud tak neučiní, budou dál pobírat příspěvek podle dosavadního systému, ale i norem, což především znamená omezenou možnost docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku,“ upozorňuje Kolínská.

První tři roky života jsou pro vývoj dítěte klíčové 

První tři roky dítěte sehrávají podle psychologů velmi důležitou roli pro jeho budoucí život. „Jakkoli to bývá v poslední době zpochybňováno, domnívám se, že je pro jeho zdravý vývoj důležitá vazba na rodiče a ideální je, když jeden se mu může celodenně věnovat, případně se v péči střídají,“ zdůrazňuje Kolínská.

Potřeby dítěte totiž bývají velmi různé, a to i u dětí stejných rodičů, některé zvládne být odloučeno od rodičů už před třetím rokem, jiné se drží „máminy sukně“ i do pěti let nebo ještě déle. „Mohu opět jen doporučit, aby volba byla vždy podmiňována potřebami dítěte,“ dodává Kolínská.

Síť mateřských center provedla v roce 2010 dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že polovina žen a o trochu více mužů (55 prodent) považuje za velmi důležité věnovat se dítěti/dětem do věku tří let, dokonce se přiklání k tomu, aby se vždy jeden z rodičů věnoval celodenní péči dětem do tohoto věku. Tato odpověď koresponduje i s jejich názorem na délku rodičovské dovolené. Šetření se zúčastnilo 796 respondentů z různých míst ČR.

„Péči rodičem o dítě do tří let považuji z hlediska vývoje dítěte a stavu současné společnosti za nejoptimálnější. Dítě by při tom nemělo mít pouze jednu pečující osobu. To je jak pro dítě, tak pro pečující osobu nezdravé a deformující,“ říká psycholožka Radana Štěpánková.