„Za pět let sledování jsme zjistili, že spotřebitelé jsou dnes lépe informováni a také vyžadují o své půjčce informace, které je dřív tolik nezajímaly. Přičítáme to zejména hospodářské krizi, jež lidi naučila všímat si lépe podmínek, za jakých si půjčují,“ uvedl ředitel řízení úvěrových rizik Provident Financial Tomáš Kolek.

Čechy k obezřetnosti dovedla tvrdě zaplacená zkušenost z minulých let. Jestliže v roce 2010 bylo nuceno vyhlásit osobní bankrot v průměru 518 lidí měsíčně, loni už muselo řešit svou bezvýchodnou situaci osobním bankrotem měsíčně 954 lidí. Hlavním důvodem nárůstu bankrotů byly nesplácené půjčky a úvěry.

Podle výzkumu agentury STEM/MARK využilo někdy spotřebitelský úvěr 70 % domácností, polovina dotázaných přitom opakovaně.

Čechy, jak potvrzují se právníci, především poučila negativní zkušenost s řadou smluv, ve kterých byla zakotvena pasáž pojednávající o tzv. rozhodčí doložce. Tedy ustanovení, že se klienti vzdávají dobrovolně možnosti projednávat spory ohledně půjček u soudu a dobrovolně se podřídí rozhodnutí tzv. rozhodce, proti kterému není odvolání.

Rychlost už není tak důležitá

Pro 43 procent lidí zůstává rychlost podle průzkumu Providentu i dnes hlavním kritériem při půjčování peněz. Oproti roku 2007 až 2009 je to však výrazné snížení. Tehdy byla rychlost, s jakou klienti obdrží půjčku, nejdůležitějším kritériem.

Loni už značný počet respondentů uvedl, že je pro ně při výběru nové půjčky nejdůležitější výše přeplatku. Skoro třetina (28 %) oslovených v prosinci odpověděla, že se při rozhodování o nové půjčce řídí konečnou cenou, kterou za půjčku zaplatí (v roce 2009 to bylo pouze 8 %).

Zákon pomohl

To je z finančního hlediska dobrá zpráva svědčící o tom, že lidé nad nabídkami finančních institucí více přemýšlejí a rozhodují se na základě faktů a nikoliv emocí. Svou roli ve zvýšení tohoto poměru hrál pravděpodobně i důvod, že od 1. ledna 2011 platí v ČR evropská směrnice o spotřebitelském úvěru, podle níž musí všichni poskytovatelé povinně udávat celkovou splatnou částku.

Pro spotřebitele je pak výrazně jednodušší se v nabídce orientovat.

Málo lidí se zajímá o pověst věřitele

Naopak velmi málo lidí, pouze 12 % respondentů (v roce 2009 to byla jen 4 %), se zajímá a je pro ně podstatné, od koho si peníze půjčují. Reputace finanční instituce je důležitá zejména proto, že u finančního arbitra je dnes registrováno přes deset tisíc subjektů poskytujících spotřebitelské půjčky. Členem České leasingové a finanční asociace jsou však pouze desítky z nich.

U poskytovatelů, kteří nejsou členy asociace a nemusí dodržovat její etický kodex, není záruka, že nebudou vůči žadatelům o půjčku užívat některé z neférových praktik.