Je to proto, že ve snížené sazbě DPH jsou zboží a služby, které lidé potřebují prakticky každodenně, tedy potraviny, dodávka tepla, vodné a stočné, hromadná doprava, kultura, sport, knihy, noviny a časopisy, léky atd. Omezení jejich spotřeby je přitom možné jen do určité míry.

Přesto je dobré si uvědomit, u kterých položek hrozí největší dopad na rozpočet domácností a tomu dle možností přizpůsobit výdaje.

Klíčové potraviny

Zcela klíčové jsou potraviny. Že se zde zvýšení DPH projeví, to už dlouhou dobu dokazují mnozí obchodníci, kteří z taktických důvodů v minulých měsících postupně zvyšovali ceny, aby od ledna nedošlo k nárazu. Nepotvrzuje se tedy zatím názor, že by konkurence mohla vést k  utlumení dopadů zvýšení DPH.

Pro rodinu, která utratí za potraviny měsíčně okolo osmi tisíc korun, to může znamenat zvýšení výdajů okolo tři sta korun. Rodiče více zaplatí i za stravování dětí ve školních jídelnách a menzách.

Na teple se dá něco ušetřit

Rodiny, které využívají k vytápění dálkové teplo, by si měly více hlídat spotřebu. Teplo zdražují všichni dodavatelé, i když vyšší DPH zde není jediným důvodem.

Teplo si pozornost zaslouží proto, že náklady na něho jsou vysoké. Například rodinu v paneláku stojí ročně někdy také 15 až 25 tisíc korun, takže čtyřprocentní zvýšení daně může pro rodinu znamenat třeba několik desítek korun měsíčně navíc.

Zapomíná se často, že teplo se používá i k ohřevu vody, takže když snížíme mnohdy zbytečně vysokou spotřebu teplé vody, hodně ušetříme právě na teple.

Naproti tomu ostatní energie – elektřina a plyn – jsou v základní sazbě 20 % a jejich ceny se zvyšují z jiných důvodů.

Bez veřejné dopravy to nejde

Minimálně desítky korun měsíčně zaplatí rodiny navíc kvůli zdražení hromadné dopravy – městské a dálkové. Více tedy vydají i lidé dojíždějící do zaměstnání.

Ani v městech, v nichž se jízdné zatím nezvyšuje, nemají vyhráno. I zde se růst DPH dříve nebo později projeví.

Naproti tomu náklady na vodné a stočné, které vyšší DPH prakticky všude zdraží, by mohly mnohé rodiny dost podstatně snížit. Pokud například rodina už teď platí za vodné a stočné deset tisíc korun ročně a nesníží spotřebu, příští rok bude muset zaplatit o 360 korun více, tedy navíc 30 korun měsíčně.

Značnou zátěží budou v příštím roce kultura a sport. Ty sice nepatří k nezbytným výdajům, ale dnešní rodina se bez nich těžko může obejít. Podraží vstupné na většinu sportovních a kulturních akcí, do zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, kin apod.

DPH opět vzroste za rok

Zvýšení spodní sazby DPH od ledna 2012 přitom není jednorázovou akcí. Už nyní je rozhodnuto, že od ledna 2013 dojde k jejímu dalšímu zvýšení ze 14 na 17,5 procenta.

Základní – dvacetiprocentní – sazba sice klesne na 17,5 procenta, ale zlevnění zboží a služeb lze kvůli tomu čekat jen výjimečně. Dokonce hrozí, že sjednocení nám nakonec vláda nachystá na vyšší úrovni, tedy na 19 procentech.

Zvýšení spodní sazby DPH je v porovnání s praxí ostatních zemí Evropské unie naprosto bezprecedentní. Ty si naopak sníženou sazbu hlídají jako oko v hlavě.

Například 12 zemí Unie má sníženou sazbu DPH na úrovni 5 procent a potraviny má ve snížené sazbě 26 členských států.

 Kde se zvýší dolní sazba DPH
Potraviny
Léky
Knihy, noviny a časopisy
Teplo
Vodné a stočné
Hromadná doprava (městská i jiná)
Vstupné na koncerty, do kin a divadel, výstavy, muzeí, zoologických a botanických zahrad, historických objektů, na sportovní události, použití sportovních zařízení
Komunální odpad
Opravy a rekonstrukce bytů a domů
Výstavba nových bytů a domů
Dětské pleny
Ubytovací služby
Pohřebnictví
Dětské sedačky do automobilů
Dřevěná polena, špalky, štěpky atd.
Letecká doprava
Zdravotnické potřeby
Mytí oken v domácnosti
Vnitřní úklid domácnosti
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené
Posilovny, kondiční cvičení, sauny
Opravy zdravotnických potřeb