Aktuálně zákony řeší platby za služby jen u nájemního bydlení. Nová norma změní podmínky například pro úhradu vodného a stočného, odvozu odpadu nebo užívání výtahů.

„Zamýšlená úprava bude mít dopad na fyzické osoby bydlící v nájemních bytech, včetně bytů družstevních i na vlastníky bytových jednotek, popřípadě nájemce nebytových prostorů v budovách s byty,“ uvádí ministerstvo v návrhu věcného záměru zákona.

Další dotčenou skupinou budou majitelé bytů.

Věcný záměr nového zákona schválila vláda letos v srpnu. Do konce roku 2011 má kabinet dostat na stůl samotný návrh textu zákona.