Splátky úvěru za vás nebudou pojišťovny například platit, když onemocníte kvůli degenerativním změnám vlivem stárnutí či viru, u řady situací v době mateřství nebo když vám, lidově řečeno, přeskočí v hlavě.

Fakt, že se pojištění schopnosti splácet nevztahuje na degenerativní onemocnění, Právu potvrdila Pojišťovna České spořitelny, která má už v kapse 600 tisíc těchto pojistek v cenách od 373 korun do 1235 korun měsíčně u úvěrů od jednoho do dvou a půl miliónu korun.

Jenže degenerují, tedy stárnou, všichni dospělí. Přitom takové onemocnění může způsobit ne jen genetická dispozice, o níž před uzavřením pojistky nevíte, ale i virus, kterému nezabráníte, ale vyřadí vás z práce a pravidelného dostatečného příjmu. Jenže i takové situace, ke kterým může dojít celkem snadno, jsou výlukou z pojištění splátek.

Nesmíte stárnout, mít špatné geny a chytit vir

„Obecně jsou za degenerativní choroby považovány nemoci charakterizované progredující (postupující) destrukcí určitých skupin nebo systémů buněk. Příčiny zpravidla nejsou známé, někdy mohou mít souvislost například s virovou infekcí, některé mají výrazné vlivy genetické,“ sdělila Právu Světla Košková z Pojišťovny České spořitelny.

Podle ní se dále pojištění nevztahuje na psychická onemocnění a „v pojistných podmínkách jsou uvedeny také případy konkrétních výluk v době mateřství“.

Na vlastní kůži to pocítila i Renata R., která si vzala úvěr u ČS na dostavbu rodinného domku nedaleko za Prahou. Platí si pět set korun měsíčně pojistku schopnosti splácet u Pojišťovny ČS. „Bylo mi už padesát, když jsem o úvěr před třemi lety žádala, a to se může stát leccos, navíc mi makléř naznačil, že s pojistkou úvěr ze stavebního spoření od Buřinky snáz získám,“ vzpomíná Renata.

V květnu loňského roku jí vyhřezlo několik meziobratlových plotének. Týdny kvůli bolesti nedokázala vstát z lůžka, ani lékařům v Nemocnici Na Homolce se nepodařilo vrátit jí páteř do předchozího stavu. Po roce nemocenské jí posudkoví lékaři dokonce přiznali částečný invalidní důchod.

Vaše invalidní páteř je v našich výlukách

„Už během pracovní neschopnosti jsem uplatnila nárok na plnění a doufala, že pojišťovna převezme mé závazky.“ Měsíčně splácí šest tisíc korun, takže z nemocenské jí zbylo jen na nejnutnější výdaje. Po dvou měsících, kdy pojišťovna zkoumala podklady, ale Renata dostala lakonicky zamítavou odpověď: na degenerativní změny páteře se pojistka nevztahuje.

„Příčina vzniku vaší plné pracovní neschopnosti není kryta pojištěním dle Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění, čl. 12. 2. d): Výluky z pojištění – degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé i nepřímé důsledky. Podáváme vám tuto zprávu a jsme s pozdravem,“ napsalo suše, bez možnosti nějakého dalšího odvolání, Oddělení likvidace pojistných událostí Pojišťovny ČS paní Renatě.

Pojišťovna ČS se odmítla Právu k tomuto případu vyjádřit s odůvodněním, že se jedná o citlivá data klientky. Zároveň pojišťovna Právu napsala, že plní u devíti z deseti nahlášených pojistných událostí. Letos jich bude jen u této pojišťovny hlášeno přes deset tisíc.

„Sledujeme stále menší ochotu pojišťoven vyplácet pojistné plnění. Například klient, který utrpěl pracovní úraz s poškozením páteře, nedostal od pojišťovny ani korunu, protože onemocnění zad jsou v pojistných podmínkách vyloučena,“ potvrzuje Andrea Běhálková z dluhové poradny. Kromě toho by lidé měli mít na paměti, že pojistka, i když už jim pojišťovna nárok uzná, za ně nebude platit věčně, pokud by se jednalo o komplikovanou, dlouhodobou nemoc. „Při uznání nároku hradí pojišťovna za klienta splátky z jedné pojistné události po dobu trvání pracovní neschopnosti, nejdéle dvanáct měsíců,“ uvedla Košková.