Automatické zdražení se týká pojistek staveb uzavřených u ČP před patnácti až sedmnácti lety. Dotčeným klientům rozeslala pojišťovna dopis oznamující úpravu pojistné smlouvy s tím, že výslovně označuje smlouvu za unikátní, neboť slibuje, že díky ní ČP „zaplatí tolik, aby bylo možné napravit škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím či požárem, a vy jste si mohli váš dům znovu opravit“.

Jenže to je jen obecně formulovaná proklamace; pouhý slib, a nikoliv závazné, jednoznačně uvedené nové parametry pojištění ke konkrétnímu klientovi. O konkrétním limitu plnění, tedy kolik zrovna vám pojišťovna maximálně zaplatí, když se něco s nemovitostí stane, třeba kvůli řádění živlů, se totiž v tomto oznámení o úpravě pojistné smlouvy nic nepíše.

Staré limity plnění škody zcela nezaplatí

To nasvědčuje tomu, že se jedná pouze o zdražení letité pojistky stavby, nikoliv však o skutečnou aktualizaci smlouvy se vším všudy, tedy zároveň také zejména navýšení pojistného limitu, které je po takové době rozhodně nutné. Od té doby se totiž výrazně zvedly ceny stavebních materiálů a prací, takže například sedmnáct let starý limit pojistného plnění likvidaci škody, například na střeše, kterou zničil vichr, nebo ve vyplaveném domě, nejspíš nepokryje.

Pak se stává, že i když oprava střechy stojí třeba dvě stě tisíc, pojišťovna sice důvod jejího zničení uzná jako pojistnou událost, ale vyplatí vám jen desetinu nákladů s poukazem na váš (starý) limit plnění.

Česká pojišťovna však v dopise doslova píše, že by byla ráda, aby klient zachoval smlouvu v platnosti navzdory zdražení, a zdůrazňuje, že „i takto nově navýšení pojistné zůstává i po této změně výrazně nižší oproti aktuálně sjednávaným pojištění staveb“.

„I po zvýšení pojistného u daných smluv platí klienti za velmi kvalitní pojištění nesrovnatelně méně, než kdyby se nyní rozhodli sjednat novou smlouvu u jiné pojišťovny na českém trhu. Zároveň jim samozřejmě zůstávají v platnosti všechny výhody jejich stávající pojistné smlouvy jako například nulová spoluúčast, což je na českém trhu rovněž výjimečné,“ sdělil k tomu Právu Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Nechte si udělat i jiné nabídky

Těmto tvrzením ČP můžete buď věřit, nebo si je raději prověřit černé na bílém u své konkrétní nemovitosti, a především podle toho, do jaké míry rizika se chcete chránit. Na jedné straně totiž je cena pojištění, kterou hradíte, která může být sice jedna z nejnižších, ale na straně druhé také je, kolik vám ta či ona pojišťovna dá, když se něco stane.

Lidem se proto vyplatí po převzetí dopisu neprodleně zajít přímo do pojišťovny, nechat si od ČP udělat zcela novou, zatím nezávaznou nabídku pojištění nemovitosti a domácnosti a tu spolu s limity staré, nyní zdražované smlouvy od ČP pečlivě porovnat s nabídkami konkurence, šitými konkrétně na vaši nemovitost.

V této věci nedoporučujeme vycházet z rychlých internetových porovnávačů, ale pojišťovny si nejlépe přímo během jednoho dne obejít, přičemž k tomu nepotřebujete ani tzv. nezávislé zprostředkovatele, kteří většinou jen za klienta kasírují provize, ale už se pak o něho v podstatě nestarají.

Máte jen 30 dní, poté tichý souhlas

Nabídky pojistek se starou smlouvou porovnávejte nejen s ohledem na samotnou cenu pojistky, ale především pak na limity plnění, tedy kolik vám maximálně mohou vyplatit, když se něco stane, dále na to, jaké škodní události se výslovně do pojistky zahrnují, na výluky a na to, co je součástí standardní pojistky, a na co se už musí člověk připojistit.

Pokud ale na dopis o úpravě pojistné smlouvy od ČP do 30 dnů od doručení nezareagujete, považuje se, že se zdražením za podmínek daných pojišťovnou automaticky souhlasíte. Jedná se o tzv. tichý souhlas. Jestliže naopak se zdražením nesouhlasíte a máte v ruce výhodnější novou nabídku na novou pojistnou smlouvu, a to paradoxně třeba i od samotné ČP, musíte do České pojišťovny poslat do třiceti dnů písemné vyjádření nesouhlasu. Jedině tak stará pojistná smlouva zanikne.

Největší problém se starými pojistkami má především Česká pojišťovna, kde jsou stále ještě nízké ceny pojištění, ale vzhledem k současnosti i limity plnění. Je to dáno logicky historií ČP, u níž mnoho klientů zůstává od dob, kdy byla ještě téměř jedinou pojišťovnou u nás. U ostatních pojišťoven tolik klientů s tak starými smlouvami není.

ČP se proto nyní evidentně rozhodla provětrat své letité klientské portfolio. „Je to už řada let, co jsme společně uzavírali pojistnou smlouvu Pojištění staveb. Od roku 1994 prošel pojistný trh v ČR významnými změnami, které mají vliv na cenu pojištění. Klesla hodnota peněz, nároky zákazníků na kvalitu pojištění se zvýšily a v posledních letech navíc rapidně vzrostl počet živelních kalamit,“ píše v úvodu úpravy pojistné smlouvy svým klientům ČP.

Zároveň ale bez uvedení konkrétních limitů plnění v tomto dopise slibuje, že „výplatu peněz z jakékoliv pojistné události vyplatí zpravidla bez spoluúčasti“ a že „poškození nemovitosti povodní či záplavou uhradí v odpovídající výši“. Pojišťovna blíže neupřesňuje pojmy „zpravidla“ a „odpovídající výši.“

Úprava pojistné smlouvy probíhá v rámci standardního procesu aktualizace pojistných smluv pojištění staveb sjednaných v devadesátých letech minulého století nebo ještě dříve. Reagujeme tak na situaci na trhu, kde dochází k řadě změn, jako je např. rapidní nárůst počtu a rozsahu živelních kalamit v posledních letech, které mají zásadní vliv na výši škod a tím i očekávané pojistné plnění. To se promítá do úpravy pojistného, kde samozřejmě zohledňujeme dosavadní škodní průběh klienta,“ sdělila k tomu Právu Česká pojišťovna ústy svého mluvčího Tomáše Zavorala.

ČP zároveň klienty v dopise varuje, že změnou vlastníka nemovitosti pojištění automaticky zaniká. To v praxi znamená, že když třeba po rodičích zdědíte byt, dům či chalupu a platíte dále pojistku na „jejich“ složenku a jejich jméno, ve skutečnosti nemovitost pojištěna není. Změna se musí nahlásit.