Vyplývá to z nejnovějšího reprezentativního průzkumu pro Českou pojišťovnu (ČP) a potvrzují to i finanční poradci.

„V souvislosti s letošními letními bouřkami registrujeme značný zájem lidí o změnu pojistných smluv na pojištění majetku a nemovitostí. Řada z nich má letité pojistky, které v základním krytí nenabízejí možnost úhrady některých nyní častých živelných škod,“ sdělil Právu Miroslav Beneš z významné společnosti, specializované na prodej finančních produktů.

Právě i více než deset let staré pojistné smlouvy, které neodrážejí aktuální reálnou hodnotu majetku a stanovují nízké limity plnění, bývají jedním z nejčastějších důvodů nespokojenosti s pojišťovnami. Ty při vysvětlení, proč poškozeným vyplácí vzhledem k výši škody tak málo, jen pokrčí rameny a poukážou na klíčová slovíčka v pojistných podmínkách starých smluv.

Lidem tak často zůstanou jen oči pro pláč, protože do okamžiku, než jim vítr vzal střechu nebo voda celý dům, se o svoje pojistky, a především o to, co skutečně a za jakých podmínek kryjí, nezajímali. Pak je pojišťovácká matematika snadno zaskočí.

„Čtvrtina populace neví, kdy pojistku uzavřela, ani zda je aktuální. Většina Čechů nemá tušení o výši svého ročního pojistného ani pojištěných rizicích. Neaktuálnost smluv lidé řeší až v případě, kdy se něco stane,“ sdělil Právu Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Například téměř polovinu havarijních pojistek nebo bezmála čtyřicet procent pojištění nemovitostí uzavřeli za respondenty rodiče, partner nebo leasingová společnost, takže ten, koho má pojistka krýt, o jejich podmínkách neví ve skutečnosti zhola nic.

Nezájem nebo neznalost znění pojistných podmínek způsobuje řadu kolizních situací. „Hrozí, že je pojistka uzavřena na jinou osobu, či nejsou pojištěna všechna rizika nebo je smlouva sjednána na příliš nízkou částku,“ tvrdí Petr Svoboda z ČP.

Třeba pokud zdědíte spolu s chatou po rodičích také pojištění, nestačí ho pouze platit. Je potřeba uzavřít novou pojistnou smlouvu a tzv. obmyšlenou osobu, tedy člověka, který v případě škody dostane vyplaceny peníze. Pojištění zděděné po rodičích také pravděpodobně nebude odpovídat současné hodnotě chaty.

Pozor na termíny

Lidé by si měli stále dávat pozor na již známý problém s termíny „záplava“ a „povodeň.“ Drtivá většina pojišťoven to již zahrnuje do jedné kolonky, ale u některých, a to i velkých pojišťoven, je třeba se stále na povodeň pojistit zvlášť. Kromě toho ve starých smlouvách může být ještě tento termín zásadně rozlišován i u pojišťoven, které tak již u nových smluv nečiní. I proto je třeba smlouvu aktualizovat.

Některé pojišťovny podle Beneše z finančně poradenské společnosti sice nabízí krytí pro vniknutí atmosférických srážek v rámci pojištění domácnosti, jenže ve většině případů se jedná buď o součást nejdražšího balíčku, nebo o marketingový trik, protože pojistné limity jsou velmi nízké.

„Pojistná nebezpečí vichřicekroupy byly vždy od počátku v základním krytí všech našich pojištění občanského majetku. Individuálně se může stát, že plnění je kráceno z důvodu závažné nedbalosti; například nechá-li klient otevřené střešní okno během bouřky a lijáku,“ ubezpečila za Uniqa Eva Svobodová.

„Při sjednání pojištění věnujeme klientům dostatek času k tomu, abychom je důkladně seznámili se všemi náležitostmi uzavíraného pojistného vztahu, a to nejen co do rozsahu sjednávaného pojištění, ale zejména se zněním pojistných podmínek, ve kterých jsou mimo jiné definovány výkladové pojmy jednotlivých pojistných nebezpečí, včetně krupobití a vichřice,“ sdělila Právu Renata Svobodová za Českou podnikatelskou pojišťovnu.