Analýza ministerstva práce o vývoji životní úrovně v letech 1993-2010 se zabývá i vývojem platů. Průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se podle dokumentu za 17 let do loňska zvýšila více než čtyřnásobně na 23 951 korun. Výše starobního důchodu pak vzrostla z průměrných 2734 korun v roce 1993 na loňských 10 093 korun.

Spotřebitelské ceny za stejné období stouply víc než 2,5násobně, nejvýraznější byl vzestup cen v letech 1993 až 1998. Největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly v uplynulých letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců.

Roste zadluženost domácností

Loni vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 188 korun, což představovalo proti roku 1993 zvýšení o 7814 korun. Celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů.

Podle dat České národní banky výrazně vzrostla zadluženost domácností. V roce 1993 byla 92,8 miliardy korun, loni již 1044,1 miliardy korun, což znamená jedenáctinásobný nárůst. V něm zcela převažovaly korunové půjčky, od roku 2000 především na bydlení.