Od roku 2013 se má totiž změnit sazba dědické a darovací daně mezi cizími osobami, tedy zařazenými v tzv. III. skupině, z progresívní na jednotnou pro všechny. Navrhl to vládě ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci daňové reformy.
Sazba darovací daně má místo dnešních 7 až 40 procent podle hodnoty majetku činit 19 procent.

Sazba dědické daně, která se dnes vypočítá jako polovička z darovací daně a činí tak fakticky 3,5 až 20 procent, bude nově v jednotné výši 9,5 procenta. To postihne drtivou většinu případů darování a dědictví ve třetí skupině osob.

Například z dvoumiliónového domku cizí osobu čeká zaplacení darovací daně ve výši 380 tisíc korun nebo dědické 190 000 korun.

Příbuzných se vyšší daň nedotkne

Přitom už dnes jsou daně při dědění a darování mezi cizími osobami poměrně vysoké. Například když někdo takto získá domek za dva milióny, darovací daň činí 160 tisíc korun a dědická 80 tisíc korun.

Důvodem zvýšení sazeb je podle návrhu „připravovaná transformace daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů“.

Opatření se nijak nedotkne příbuzných a dalších osob zařazených do I. a II. skupiny, kteří daň z dědictví a darování už neplatí. Jim zůstane daňové osvobození i nadále zachováno.

V Evropě je osvobození od daně raritou

Z hlediska Evropské Unie je Česko na špici zemí, které nejméně zatěžují daní obdarované i dědice. Například úplné osvobození příbuzných a blízkých osob od daně dědické a darovací je v Unii téměř raritou.

Například Německo má v první skupině dědiců a obdarovaných v závislosti na výši převáděného majetku sazbu 7 až 30 %, ve druhé 12 až 40 % a ve třetí 17 až 50 %. Na druhé straně lze snížit základ daně o poměrně vysoké částky ve všech skupinách.

Například cizí osoby mají v Německu nezdanitelnou část 5200 eur (asi 126 000 Kč). V Česku je limit osvobození u těchto osob 20 000 za věci osobní potřeby a 20 000 za vklady, hotovost a cenné papíry, tedy celkem 40 tisíc korun.