„Za první pololetí tohoto roku jsme jen my dražili 570 nemovitostí, což je proti roku 2010 téměř desetiprocentní nárůst,“ potvrdil Právu Vrána.

Exekutoři v rámci uspokojení věřitele, obvykle banky nebo úvěrové firmy, tyto nemovitosti draží ve veřejných aukcích. Vyvolávací částky se pohybují kolem dvou třetin odhadní ceny.

„V některých případech ale docházelo k tomu, že se na exekučních dražbách objevovali spekulanti, kteří si nechávali od účastníků (zájemců o nemovitost) platit za to, že nebudou navyšovat cenu,“ potvrdil Vrána.

Již polovinu dražeb proto realizujeme přes internet. „Výhoda je v tom, že člověk může o nemovitost licitovat, aniž by musel kvůli dražbě cestovat. Navíc v rámci elektronické dražby vystupuje dražitel zcela anonymně pod přezdívkou, kterou si sám zvolí,“ dodal Vrána.

Banky Právu potvrzují, že u neplatičů hypoték jsou dražby, ať už dobrovolné, nebo nedobrovolné, hojně využívány k tomu, aby z dlužníků dostaly peníze.

Jedním ze zákonných nástrojů vymáhání je tzv. veřejná dražba nedobrovolná. V ní jsou prodávány nemovitosti, na nichž vázne zástavní právo ve prospěch banky.

Neplatíte! Za čtyři měsíce začne aukce

„Veřejné dražby iniciujeme průběžně a bezodkladně poté, co z důvodu neochoty klienta nebo kvůli jeho trvající neschopnosti úvěr byť jen částečně splácet se nenabízí žádné jiné řešení. Snažíme se tím i zabránit tomu, aby klientům narůstaly dlužné částky o úroky z prodlení,“ sdělila Právu Klára Pačesová z České spořitelny.

Nejprve banka s dražebníkem (tím může být i exekutorský úřad), uzavře smlouvu o provedení dražby, následně dražebník vyhotoví vyhlášku, kterou doručí i dlužníkovi. Následuje vypracování znaleckého posudku, prohlídka nemovitosti, inzerce dražby, příprava místa konání.

„Samotné dražby, která se koná zhruba za čtyři měsíce, se může zúčastnit kdokoli, kdo složí tzv. dražební jistotu. Vlastnictví k nemovitosti získává vydražitel příklepem. Po celou dobu přípravy dražby může klient kdykoli pohledávku zaplatit, dražba se pak samozřejmě nekoná,“ zdůraznila Pačesová.

Dražba nemusí celý dluh pokrýt

Zároveň Právu potvrdila, že dochází k případům, kdy prodej zástavy (nemovitosti) nestačí pokrýt dluh. „To bývá způsobeno rostoucím stářím nemovitostí, probíhající krizí realitního trhu v ČR a také během úroků z prodlení do okamžiku vydražení nemovitosti,“ dodala Pačesová.

Nepokryje-li výtěžek z dražby celou pohledávku, tedy zbytek hypotéky plus úroky z prodlení a poplatky, nabízí banka lidem možnost uzavření splátkového kalendáře na zbývající část. „Pokud o toto řešení nejeví klient zájem, musíme přistoupit ve vymáhání k dalším prostředkům. V úvahu přicházejí exekuce nebo prodej části nesplaceného závazku. Je-li však nesplacená část pohledávky skutečně nízká, přistupujeme k jejímu odpisu,“ uzavřela ve svém stanovisku pro Právo Česká spořitelna, která tvrdí, že měsíčně řeší na dvě desítky případů nedobrovolných dražeb nemovitostí zatížených hypotékou.

Obdobně postupují další banky.

Po 90 dnech nastupuje speciální útvar AVR

„Prvních pět dnů po splatnosti banka akceptuje. Následně se banka snaží kontaktovat klienta telefonicky, následně zasílá SMS zprávu nebo nechává vzkaz.  Písemná upomínka odchází 30. den po splatnosti a pak každých dalších 30 dnů. Do útvaru specializovaného na řešení obtížně vymahatelných pohledávek (AVR) je klient převáděn mezi 90 a 120 dny po splatnosti,“ řekl Právu za Komerční banku Michal Teubner.

Převeden do vymáhacího oddělení AVR může být člověk, pokud výslovně odmítne dluh, respektive hypotéku, uhradit, nebo je bance z jiných důvodů zřejmé, že nebude moci splácet.