„Z krupobití, vichřice a úderu blesku jsme nemohli letos proplatit deset procent případů z celkového počtu přes pět tisíc nahlášených škodných událostí,“ potvrdil Právu Milan Káňa z Kooperativy, druhé největší pojišťovny v Česku. Přitom počet hlášených škod poroste, protože řádění přírody zdaleka neskončilo.

I když jsou mezi jednotlivými pojišťovnami rozdíly v tom, co všechno do pojistek zahrnují, za co si už musíte připlácet a jak definují klíčové smluvní termíny, jedná se v souhrnu za všechny pojišťovny celkem o tisíce lidí, kteří ostrouhají, když živly udeří.

Na vině jsou především prodejci pojistek a tzv. nezávislí finanční poradci, kteří ve snaze rychle prodat, a mít jistou každoroční provizi, lidem nevysvětlí všechna úskalí, co je ve standardní pojistce a na co se už musí připojistit.

Důvodem pro nevyplacení pojistného plnění jsou tzv. výluky z pojištění, tedy situace vyjmenované v podrobných smluvních podmínkách, které bývají přílohou jinak stručné smlouvy; a také to, když živly nenaplní definici. Stačí, aby vítr dul o něco pomaleji, a jen lokálně, a už nemusíte plnění dostat.

Okna musí živel rozbít, jinak jste bez plnění

„Nechá-li klient otevřená okna, tak škodu způsobenou přímým vniknutím vody nezaplatíme. Je to podobné, jako když necháte otevřené dveře a chcete, aby vám pojišťovna zaplatila vykradení,“ vysvětlil pro Právo Václav Bálek z Allianz.

Smůlu máte také v okamžiku, kdy okna a rámy stoprocentně netěsní a nevydrží nápor lijáku. „Často se setkáváme se zatékáním do bytů v panelácích, kdy při silných deštích dochází k opakovanému zatékání spárami mezi okenními rámy a panely. Obdobné je to se zatékáním do bytů v posledním patře. Jedná se o výluky z pojištění,“ sdělil Právu Jan Marek z České pojišťovny.

Rozbijí-li ale kroupy okna a do domácnosti zateče, tak pojišťovna podle Bálka z Allianz uhradí škodu do limitu pro následné škody.

„Limit je ale nastaven tak, aby škody pokryl. U domácnosti pojištěné na 300 tisíc korun uhradíme následnou škodu v nejlevnější variantě pojištění až do 30 tisíc korun. Škody způsobené bouřkou, krupobitím, vichřicí a tornádem kryjeme u pojištění domácnosti už v základní a nejlevnější variantě. Škody přímo na předmětu pojištění nejsou omezeny žádným dílčím limitem plnění,“ dodal Bálek.

Blesk udeřil u souseda a vám vypálil elektriku

Do výluky může být za určitých okolností zahrnuta i škoda z blesku, přestože blesky jsou standardní součástí pojištění domu a domácnosti.

„Mezi výluky u standardní pojistky domácnosti patří škody z přepětí, tedy může jít o situaci, kdy blesk uhodí do stavby na sousedním pozemku a vlivem toho dojde k vyhoření vašich zásuvek, zničení elektroniky. Toto riziko si musí klienti připojistit,“ řekl Právu Marek z České pojišťovny.

Pozor na staré smlouvy, nemusí krýt proti vichru

U škod vzniklých po přímém úderu blesku, jenž je běžnou součástí pojistek domácnosti a domů, musí být totiž podle Kooperativy viditelné destrukční znaky na poškozených věcech, tedy například spálená elektroinstalace a poškozená střešní krytina.

Mezi nejčastější důvody zamítnutí škodné události, kdy podle Kooperativy nešlo výslovně o výluky v pravém smyslu, patřilo třeba to, že u vichřice nebyla prokázána rychlost větru přes 20,8 m/s (75 km/h a více); do bytu „pouze“ zateklo v důsledku špatné střechy či oken; u starších smluv s Kooperativou uzavřených do roku 2005 si klient nepřipojistil vichřici; člověk měl pojištěnou jenom hlavní budovu a vedlejší už ne (například u rekreačních objektů).