Nově pak bude řešit i spory mezi investičními fondy a jejich klienty. Dosud se úřad finančního arbitra mohl zabývat pouze stížnostmi spotřebitelů v oblasti tzv. platebních služeb, tedy kvůli platebním příkazům, převodům či výběrům peněz, včetně škod vzniklých zneužitím platebních karet apod.

Novelu zákona o finančním arbitrovi, která významně rozšiřuje jeho kompetence a pravomoce, podepsal prezident Václav Klaus minulý týden. Do působnosti arbitra doteď spadalo 170 institucí, včetně bank a záložen, nově to budou desetitisíce nejrůznějších poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů.

Klufa očekává prudký nárůst počtu podnětů

„Pro nás to tak znamená několikanásobné navýšení agendy. Jen finančních zprostředkovatelů je na českém trhu více než 127 tisíc. Ročně máme přes osm stovek podnětů. V souvislosti s rozšířením našich kompetencí očekáváme, že letos překročíme historickou tisícovku a v příštím roce počet podnětů stoupne ke dvěma tisícům,“ odhadl včera pro Právo Klufa.

Už v poslední době se lidé na něj nejčastěji obraceli kvůli úvěrům, teprve nyní jim však bude moci pomoci víc, než jen radou.

"Těchto dotazů či podnětů je už dnes dvakrát tolik než ostatních. Týkají se například podmínek splácení úvěrů, neposkytnutí úvěrů, či výše úroků, která neodpovídá smluvním podmínkám,“ upřesnil arbitr.

Každá třetí stížnost je oprávněná

Zhruba každá třetí stížnost je podle Klufy oprávněná. „Obecně lze na základě zkušenosti z posledních let říct, že zhruba třetina klientů je se svými stížnostmi v právu. V těchto případech se nám v posledních dvou letech podařilo přes 93 procent sporů vyřešit smírem a banky pak klientům peníze vrátily,“ upozornil dále Klufa.

Řízení před finančním arbitrem je pro spotřebitele bezplatné. Průměrná doba řízení se podle Klufy pohybuje kolem dvou měsíců. Formulář na zahájení řízení je na internetových stránkách Finančního arbitra ČR.

Arbitr má podle zákona řešit spory smírnou cestou. Rozhoduje nálezem, který má váhu soudního rozsudku a je i soudně vykonatelný. Pokud se setká s porušením zákona, vyzve nejprve viníka - banku, úvěrovou či investiční společnost – k podání vysvětlení, a tím i de facto k nápravě.

Jestliže k ní nedojde, finanční arbitr může nařídit vrácení prostředků spotřebiteli případně náhradu škod vymahatelnou exekucí a udělit poskytovateli finančních služeb pokutu až do výše jednoho miliónu korun.

Pokuty budou příjmem státního rozpočtu.

Všechny subjekty zabývající se poskytováním spotřebitelským úvěrů či kolektivním investováním se budou muset u arbitra do začátku října přihlásit, neboli budou muset splnit svoji informační povinnost. Pokud by tak neučinily, opět by jim hrozila pokuta až jeden milión korun.

Úřad se rozroste

Spolu s rozšířením agendy se podle Klufy má zdvojnásobit počet členů jeho úřadu na 14 osob, celá instituce se pak přesune do nových prostor v budově ministerstva financí v pražské Legerově ulici. Finančního arbitra, jenž má mít podle Klufy významně nižší odměnu za svoji práci než doposud, bude nově namísto výběru Sněmovnou jmenovat vláda na návrh ministra financí. Mandát arbitra zůstává pětiletý.

Kancelář finančního arbitra, která byla dosud financována skrze centrální banku, se od července stane samostatnou organizační složkou státu, financovanou z rozpočtové kapitoly ministerstva financí.

Jak Právo upozornil Ondřej Holoubek ze společnosti Provident Financial, agendu subjektů poskytujících půjčky má rovněž na starosti Česká národní banka, která reguluje banky a Česká obchodní inspekce, jež dohlíží na nebankovní subjekty.

"To se nezmění. Odlišnost bude v tom, že ČNB a ČOI budou vykonávat veřejnoprávní dohled, a dohlížet, zda subjekty na trhu neporušují své zákonné povinnosti. Shledají-li pochybení, mohou je ve správním řízení sankcionovat. Na rozdíl od arbitra ale nemohou spotřebiteli zajistit náhradu škody,“ uvedl Holoubek.

Přední úvěrové firmy na trhu rozšíření pravomocí finančního arbitra vítají. „Bude to představovat další nástroj ke zprůhlednění praktik na finančním trhu a postupně by to mohlo vést k celkově férovějšímu podmínkám jak pro spotřebitele, tak i pro finanční instituce,“ poznamenal k tomu Holoubek.