Návrh připravil Státní fond rozvoje bydlení, v jehož čele Jankovský stojí, ve spolupráci s MMR a zástupci profesních svazů a organizací a bude předložen ke schválení vládě.

Podle ministra však nedostatek peněz nemůže znamenat menší péči státu o tuto oblast.

„Bydlení je prioritou v každé době,“ uvedl s tím, že stát musí jak přizpůsobit programy, tak hledat další možné zdroje peněz.

Opravy a renovace domů se osvědčily

Z návrhu například vyplývá, že skončí preference vlastnického bydlení a více bude podporováno nájemní bydlení, například výstavba nájemních bytů pro osamělé seniory, rodiče samoživitele a jiné sociálně a zdravotně ohrožené lidi.

Důraz bude kladen na opravy a renovace domů. Jednak za účelem snižování jejich energetické náročnosti, což by se mělo příznivě projevit na nákladech rodin na bydlení. Jednak je cílem snížení velké zanedbanosti bytového fondu v Česku.

Příkladem velké účinnosti je program Panel, do něhož stát vložil od roku 2001 celkem 12 miliard korun a vlastníci bytů se sami zapojili částkou 60 miliard korun. Opraveno bylo tímto způsobem 360 tisíc bytů.

Větší podpora by měla směřovat revitalizaci sídlišť, zejména na dobudování jejich infrastruktury.

Peníze ještě i z Unie

Jankovský chce nově peníze na bydlení získat z emisních povolenek a dále ze zdrojů Evropské unie v dalším plánovacím období 2014 až 2020. „Je to příliv peněz ve značném objemu a část lze využít i pro oblast bydlení,“ uvedl Jankovský.

Kromě toho lze podle něho více využít i soukromých podnikatelských zdrojů, například pro výstavbu nájemních domů pro seniory.

Jankovský připomněl, že v současné době stát žádnou politiku bydlení v dlouhodobém výhledu nemá, jen dílčí programy podpory. Systém založený převážně na dotacích ze státního rozpočtu postupně také utlumil nebo zrušil řadu programů. Podle ministra je důležitá i dlouhodobost pravidel.

„Je špatné, když se mění každý rok,“ zdůraznil.

Poslankyně a předsedkyně dozorčí rady fondu bydlení Zdeňka Horníková (ODS) upozornila, že v dnešních podmínkách musí být státní pomoc ekonomicky přiměřená a udržitelná a že je potřeba pomáhat jen těm, kteří to potřebují.

Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba řekl Právu, že návrh koncepce znamená významný posun ve směru k nájemníkům. „Oceňujeme myšlenku výstavby nájemních bytů pro seniory a startovacích bytů pro mladé,“ uvedl.
Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Víta Vaníčka by měl stát podporovat i družstevní bytovou výstavbu.