Stručně řečeno lze říci, že u prokazatelně velké lásky, i po dvaceti letech, to mohou být klidně i milióny.

A další příklad – když někdo napadne muže a ten přijde o obě varlata, náleží mu dnes od viníka pouhých 140 tisíc, tedy zhruba jen šest průměrných platů. Napříště budou soudy výši odškodného posuzovat v souvislostech a určovat, zda jde o mladíka perspektivního z hlediska plodnosti, nebo muže v letech.

Odškodnění raketově poroste

Jde o příklady, které pro pochopení klíčových pasáží návrhu občanského zákoníku laickou veřejností zvolilo ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách justice.cz ve speciálně vyčleněné a zvýrazněné rubrice občanský zákoník.

Částky odškodného za ublížení na zdraví či způsobení úmrtí, které musí odsouzení viníci hradit poškozeným či blízkým pozůstalým, mohou tedy zjevně brzy raketově vzrůst, a to řádově i o několik nul. Počítají s tím právě autoři převratného návrhu nového občanského zákoníku, jenž nyní vyvolává značně vyostřené diskuse nejen právnické, ale i laické.

Podle některých právníků více pomůže lidem, podle jiných, kteří jsou i členy legislativní rady vlády, se mnohde vrací o desítky let zpátky. Na jednu stranu se snaží detailně popsat maximum životních situací, tedy na vše dát zákonný návod, což nelze, ale na druhou stranu je v mnoha klíčových pasážích až příliš obecný.

S tabulkami pro výpočet návrh už nepočítá

Návrh občanského zákoníku ovšem zcela jednoznačně ruší tabulky pro výpočet odškodnění za újmu na zdraví i usmrcení osoby blízké a nechá plně na soudcích, aby vzali v úvahu všechny souvislosti konkrétního případu.

„Podle těchto tabulek dnes činí náhrada například za ochrnutí všech čtyř končetin (kvadruplegii) 360 tisíc korun, ztratí-li muž do 45 let obě varlata, má nárok na 144 tisíc korun. Uvedené částky lze zvýšit, avšak jen ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele. V případě usmrcení blízké osoby činí náhrada například pozůstalému manželovi 240 tisíc korun,“ konstatuje ministerstvo spravedlnosti ve svých komentářích.

Nový občanský zákoník tabulky neobsahuje a vůbec žádným limitem podle ministerstva neomezuje soudce v tom, aby určil spravedlivou náhradu po zohlednění veškerých okolnosti případu.

„Po přijetí návrhu tedy soudy přestanou vycházet z příliš nízkých částek určených vyhláškou. Navíc budou moci lépe přizpůsobit výši náhrady relevantním okolnostem a rozlišovat například, zda k amputaci končetiny došlo u vědce, anebo talentovaného sportovce; zda varlata ztratil 45letý, anebo 15letý muž; nebo zda pozůstalý manžel, který má být odškodněn, s manželkou již nežil patnáct let, anebo s ní naopak měl velmi blízký celoživotní vztah,“ uvádí doslova ministerstvo spravedlnosti.

V občanském zákoníku by pochopitelně zůstala základní definice, podle níž je ten, kdo způsobí jinému újmu na zdraví, například zlomeninu, zranění vedoucí k amputaci končetiny či ochrnutí, povinen poskytnout postiženému peněžitou náhradu. Stejně tak ten, kdo usmrtí člověka, je povinen peněžně odškodnit pozůstalé, například manžela, děti, rodiče a další osoby, které byly usmrcenému blízké.