Tyto kraje jsou také nejrizikovější z hlediska výskytu nepojištěné škody, tedy že vozidla bez povinného ručení zde nejčastěji bourají. Postiženým řidičům jsou pak škody hrazeny z garančního fondu ČKP.

Zdaleka nejhorším okresem je Chomutov, kde je 13 998 vozidel bez povinného ručení a riziko, že nepojištěná vozidla registrovaná v tomto okrese způsobí nepojištěnou škodu, je více než dvakrát vyšší, než je celorepublikový průměr.

Relativně nejnižší riziko je v okresech Žďár nad Sázavou a Uherské Hradiště, kde je riziko poloviční, než je celorepublikový průměr.

Celkem ze 7,2 miliónů vozidel registrovaných v ČR jich téměř 600 tisíc nemá povinné ručení.

Majitelé nepojištěných aut přitom riskují nejen vysoké sankce od ČKP, padesát korun za každý den, ale v případě nehody s vážnými zdravotními následky i to, že po nich bude poškozená strana vymáhat mnohamiliónové odškodnění.

Od ledna 2009 až dosud Česká kancelář pojistitelů rozeslala po celé ČR nepojištěným 399 tisíc výzev k zaplacení příspěvku a inkasovala od nich 337 miliónů korun.