Argumentuje zejména tím, že současný poplatek platí od roku 1994 a od té doby se nezvyšoval. Proto ho chce navýšit o část inflace za posledních 16 let.

„Zvýšení kompenzuje inflaci od roku 1994, kdy byl tento poplatek stanoven,“ řekl poslancům ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS). Poukázal na to, že jinde v Evropě se vybírají i vyšší poplatky.

Firmám by tato legislativní změna měla přinést úlevu od administrativy. Například nebudou muset přikládat výpisy z obchodního rejstříku, pokud bude možné si údaje ověřit po internetu. Návrhy na zahájení řízení o zápisu se budou podávat na stanoveném formuláři.

Z katastru lze vyčíst, zda je nemovitost blokována zástavou či exekucí

KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

V katastru například zjistíte, zda je daná nemovitost zatížena nějakou zástavou nebo například je blokována kvůli exekuci.

Vstupem do aplikace "Nahlížení do KN" lze bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů.