Zboží v hodnotě nad 150 eur navíc podléhá i clu. Lze říci, že téměř všechny nákupy ze zemí mimo EU podražily nejméně o 20 procent (DPH).

Pokud nechcete zboží proclít sami, můžete se obrátit na Českou poštu. Ta vás poté na základě vámi udělené plné moci zastoupí a projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky.

Nejedná-li se o zásilku osvobozenou od cla a DPH, je na ni vyměřeno clo nebo DPH, které uhradí za adresáta Česká pošta přímo celní správě a zaplacenou částku společně s poplatkem za služby od vás vybere při doručení.

Za služby u zboží do hodnoty 150 eur si pošta účtuje 96 korun, u zboží nad 150 eur potom 180 Kč.

Levněji vyjdou prodejci z Evropy

Pokud si tedy například na Amazon.com nakoupíte zboží za 300 dolarů, zaplatíte navíc ekvivalent 60 dolarů (asi 1000 Kč) na DPH, 180 Kč za služby pošty a ještě případné clo. Atraktivnějšími se tak stávají evropští internetoví prodejci.

Pokud je zakoupené zboží zasláno státní poštou dané země, doručuje je v ČR pošta a clo se počítá pouze z ceny výrobku. Doručuje-li zboží kurýrní služba (např. UPS při nákupu na Amazon. com), vypočítává se clo z ceny zboží a ceny za dopravu. Základem pro výpočet DPH je součet ceny výrobku, ceny dopravy a cla.

Abyste se vyhnuli nutnosti vyřizovat vše kolem zásilky osobně na celní správě, je třeba dát poště plnou moc. K tomu ovšem není nutné navštívit pobočku pošty, stačí stáhnout formulář na adrese České pošty, vytisknout jej a vyplnit a poté buď odeslat v dopise, nebo naskenovaný vyplněný formulář odeslat poště elektronicky.

Plná moc je platná do odvolání, takže ji stačí poště odeslat pouze jednou, nikoli pro každou zásilku zvlášť.

Pošta byla od počátku dubna doslova zavalena balíky a dopisy, u nichž nově vykonává funkci celního deklaranta. Z toho důvodu trvá vyřízení celé věci a odeslání adresátovi podstatně déle než dříve, třeba i 14 dní.

Vše by podle představitelů České pošty probíhalo rychleji, kdyby lidé poskytli potřebnou dokumentaci včas a úplnou.

Dokumenty, které jsou připojeny jako soubory v e-mailové komunikaci, mají být v obvyklých formátech, tedy .jpg a .pdf.

Je rovněž potřeba doložit prohlášení o tom, že zboží v zásilce je neobchodního charakteru, a v dokladu o hodnotě zboží je třeba rozlišit jednotlivé položky u různých druhů zboží a cenu za dopravu.