„Díky snížení limitů očekáváme tří a půl násobný nárůst přezkoumávaných případů. Přitom už dnes vydáváme přes 500 rozhodnutí ročně,“ uvedl na kongresu Právní prostor 2011, který organizoval Evropský právní informační systém Codexis, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký.

Zatím je legislativní radou vlády a Ministerstvem pro místní rozvoj navrhováno, že veřejná soutěž by musela být vyhlašována u všech zakázek nad milión korun, kde se čerpají veřejné peníze.

Soutěžit se tak bude muset dvojnásob více kontraktů než dnes.

V současnosti se ve veřejných zakázkách točí kolem 600 miliard korun ročně. Novela zákona počítá s tím, že by měla být zavedena povinnost zveřejňovat smlouvy nad půl miliónu, skutečnou konečnou cenu a jmenovitě členy hodnotících komisí.

Nad 300 miliónů jen přes vládu

„Ministerstvo obrany by mělo soutěžit zakázky, které dosud nesoutěžilo. Zavedla by se nová kategorie veřejných zakázek schvalovaných vládou či zastupitelstvy měst u kontraktů nad 300 miliónů korun. Byly by zakázány dodatečné změny ve smlouvě,“ vyjmenoval na Právním prostoru vrchní ředitel legislativní sekce Ministerstva pro místní rozvoj Jan Sixta.

Minimum budou tři nabídky

V soutěži budou muset být minimálně tři nabídky, na což mnozí zadavatelé namítají, že v některých oborech je dodavatelů málo.

„Pokud to zadavatel zdůvodní a doloží, tak se může z této povinnosti vyvázat,“ dodal Sixta.

Kromě toho by novela zrušila losování, zájemci dále budou muset více osvětlit svoji skutečnou vlastnickou strukturu.