Vyplývá to z nezvykle otevřeného projevu právníka Jana Leščinského, který je ve významné developerské a stavební firmě pověřen dohledem nad etikou podnikání, a své poznatky prezentoval před zhruba sto padesáti soudci, právníky a advokáty na odborném kongresu Právní prostor 2011, jenž v Seči na Chrudimsku inicioval Evropský právní informační systém Codexis.

„Naše firma má poznatky o tom, že se stále více manipuluje s veřejnými zakázkami. A to tak, aby je dostal předem určený dodavatel; nebo se limity pro vyhlašování veřejné zakázky obcházejí tak, že se dodávky rozdělí na více menších celků,“ uvedl Leščinský.

Preferovaný podnik se pak ze zadlužených veřejných či státních rozpočtů ještě navíc mnohdy zahojí na tzv. vícepracích, takže konečná cena ve svém důsledku nenápadně mnohonásobně překročí původní celkový rozpočet. „Třeba při jednom z losování týkajícím se významné veřejné zakázky zástupce zadavatele dokonce sveřepě odmítal zatřepat papírovou krabicí, protože už měl v ní zjevně nachystané, koho vytáhne,“ vzpomínal Leščinský.

Těžký kalibr či chytrý kalkul

Podle něho jsou tzv. těžké a lehké manipulace. Mezi těžké patří bezskrupulózní otvírání dokumentace od zájemců a poskytnutí informací z nich vybrané straně. „To se pak pozná tak, že vítěz se cenou od druhého a třetího zájemce liší jen minimálně,“ dodal Leščinský. Tzv. lehkou manipulací je dobrý, profesionální odhad ekonomických možností soupeřů a nastavení parametrů zakázky tak, aby vyhovovala už vybranému zájemci.

Velká slova, ale skutek utekl

O boji proti korupci ve veřejných zakázkách sice unisono ohnivě hovoří všichni politici napříč stranami, jenže, jak se na základě výroků právních specialistů ukazuje, zatím bič nad veřejnými zakázkami poletuje spíše jen slovně bez výraznějších výsledků.

„Namísto zjednodušování zákona o zadávání veřejných zakázek naopak rok co rok přidáváme desítku nebo dvě nových paragrafů. A přitom v okamžiku, kdy naši legislativci navrhují snižovat limity pro veřejné zakázky, tak Evropa je naopak zvyšuje,“ uvedl na Právním prostoru vrchní ředitel legislativní sekce Ministerstva pro místní rozvoj Jan Sixta.