Jukl tvrdí, že efektivní podpora rozvoje ekonomiky ze strany státu už dávno nespočívá třeba v přerozdělování dotací firmám na zahraniční výstavy nebo výlety do technologických center, ani mimořádné daňové výhody pro montážní továrny v Čechách.

Podle něho je třeba aktivně hledat inovativní projekty, ty finančně podporovat, pokud mají šanci, že se prodají, a vybízet investory či investiční fondy, aby se jich chopili.

„Úspory, úspory, reforma, slyším a vidím téměř každý den. A občas, i když mnohem méně, také zazní konkurenceschopnost. Česko ovšem čeká na svůj den D, tedy ve velkém na to, co se odehrává v relativně malé televizní show,“ píše Jukl.

Už nemáme levnou pracovní sílu. Co tedy světu nabídneme?

Podle něho si tvůrci vládních strategií musí uvědomit, že „kvůli postupné ztrátě cenové konkurenční výhody přestáváme být atraktivní už i pro stavitele montoven. Bez privátních investorů se však obejdeme jen těžko a nabídnout jim musíme daleko více než jen efektivní zaměstnance.“

„Podíváme-li se do světové špičky inovativních zemí, kam z EU patří kromě Německa jen skupinka severských zemí, poznáme, že spíše musíme podporovat projekty inovativních, do dálky hledících firem vedených osobnostmi, které dokáží zaujmout investory manažerskými schopnostmi a transparentním byznys plánem,“ soudí Jukl.

Zároveň z hlediska přínosu pro ekonomiku zpochybňuje zapojování našich vědců do nejrůznějších nadnárodních platforem a financování teoretického výzkumu v domnění, že tím světu nabízíme své kvalitní mozky.

Výsledkem je pak totiž jen to, že se u nás něco inovativního vymyslí, ale chopí se toho firmy v zahraničí, a u nás se to v lepším případě pouze smontuje, ale profit jde jinam.

Po éře počítačů přichází velká éra nanotechnologií

Rovněž Národní ekonomická rada vlády (NERV) nedávno vládě této i budoucí doporučila zaměřit se na investiční pobídky pro nanotechnologie a biotechnologie. Pokud jde o to, jak dostat nové objevy k podnikům, NERV si představuje, že by roli zprostředkovatele a mostu měla hrát právě agentura CzechTrade.

NERV navíc doporučuje změnit systém grantů. „Nehodnotit tedy pracoviště jen podle publikační činnosti, ale především podle toho, jak se výsledky jejich práce uchytí v komerční sféře, jak je využijí podniky,“ zdůraznil Jukl.

Stát by prostřednictvím agentury byl právě oním moderátorem, který by soustřeďoval inovativní projekty našich firem a k nim vyhledával vhodné investory, třeba i z řad tzv. byznys andělů, tedy soukromých investorů vydělávajících určitým podílem ze zisku na podpoře relativně začínajících, ale perspektivních podnikatelů, třeba v nanotechnologiích.

Ty by v nejbližší době totiž měly vytvořit zcela nový trh s obratem kolem tří biliónů dolarů během tří let.