"Po masivním propadu v roce 2009, kdy byl pokles o 45 % ve srovnání s rokem 2008, začaly zahraniční přímé investice opět volně proudit a narostly o přibližně devět procent ve srovnání s minulým rokem. Nejlépe se situace vyvíjí v České republice, kde bylo v roce 2010 díky více než zdvojnásobenému přílivu kapitálu dosaženo regionálně nejvyšší úrovně," prohlásil Juraj Kotian z Erste Group.

Četné středo- a východoevropské ekonomiky podle něho přestály krizi vlastní silou (Česká republika, Slovensko, Polsko a Chorvatsko) a bez extrémního napětí při financování externího dluhu.

Některé státy byly nuceny podrobit se procesu ekonomické stabilizace (Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina) a realizovat opravná opatření, popř. strukturální reformy.

"Další otázkou je, jak dlouho budou potřebovat ratingové agentury na to, aby přizpůsobily své ratingy lepším fundamentům zemí anebo zda budou trhy ratingy ignorovat jako nepružné a neaktuální. Momentálně nastává spíše druhá situace," uzavřel Kotian.