„Vážného zranění na horách se obává pouze šest z deseti Čechů,“ potvrdila Direct pojišťovna s odvoláním na svůj průzkum.

„Zatímco Češi bývají nezřídka výší částek šokovaní, občané západoevropských zemí jsou se svými právy, ale i riziky dobře obeznámeni. Lépe vědí, jak se po nehodě zachovat, aby mohli nároky na náhradu vymoci,“ upozornila ČAP.

Podají si ruce a pak žalují

Nastane-li nehoda dvou nebo více lyžařů, je rozhodující, kdo porušil pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) nebo místní předpisy. Důležité pro příbuzné a kamarády zraněného je přivolat k nehodě i policii a zajistit svědectví.

Velkou chybou českých lyžařů podle ČAP je však to, že opustí místo nehody na „dobré slovo“, jakmile se přesvědčí, že se nic vážného nestalo, nebo že je o zraněného postaráno. Často se totiž poté, když se vrátí domů, dočkají dopisu od právníka z ciziny, jenž nárokuje pro ty „druhé“ lyžaře náhradu škody. Výjimkou nejsou soudní žaloby v občanskoprávní nebo trestní věci.

Na druhou stranu Češi málokdy využívají práva poškozeného na náhradu škody od viníka nehody v případě, že se stanou sami a nezaviněně obětí nehody na sjezdovce.

Mezi nejčastější úrazy při lyžování patří zlomeniny nohou i rukou, luxace ramen. Ošetření v nejbližším místě stojí v přepočtu přes 12 000 korun. Nezbytná operace u komplikovaných zlomenin vyjde na 250 000 korun, sanitka na 5000 korun, vrtulník na 70 000 korun a letecký speciál až na 250 000 korun. A to v tom není započítán transport do Česka.

V případě, že nemáte sjednané pojištění a způsobíte kromě svého zranění újmu jinému lyžaři, přidávají se k tomu i náklady na léčení poškozeného a trvalé následky jeho úrazu, případně jeho ušlý zisk.

Ideální je krytí do tří miliónů

„Při zakoupení cestovního pojištění v cestovní kanceláři si ale ověřte, zda zahrnuje pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a za škodu na zdraví. Limit maximální výše pojistného plnění by u léčebných výloh neměl být nižší než 1 250 000 Kč, ideálně pak tři milióny,“ řekla Právu Jolana Ackermannová z ČAP.

U odpovědnosti za škodu na zdraví je vhodný miliónový limit, u odpovědnosti za škodu na majetku půl miliónu. Jedete-li na hory s rodinou, zkontrolujte si, zda jsou i rodinní příslušníci pojištěni se stejnými limity plnění.

„Určitě si prověřte, zda aktivity, které budete na horách provozovat, jsou součástí standardního pojištění, nebo je třeba si je připojistit. Některé rizikové sporty jsou totiž z pojištění zcela vyloučeny,“ upozornila Ackermannová.

Nespoléhejte se přitom na evropský průkaz pojištění. „Nelze jej brát jako ekvivalent cestovního pojištění. Umožní sice zajistit nezbytnou zdravotní péči v případě úrazu nebo onemocnění, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, která nejsou vždy těmi nejbližšími a zvláště v horských oblastech nemají četné zastoupení,“ varovala Ackermannová.

Ochrnula – 3 350 000 korun
Pětadvacetiletá žena utrpěla na sjezdovce v rakouských Alpách zlomeninu páteře. Ochrnula. Operace stabilizovala její stav, ale musela letecky do ČR. Převoz ambulancí stál 8100 korun, operace 1 770 000 korun, vrtulník 1 530 000 korun. Celkové náklady dosáhly 3 350 000 korun. Ty kryla pojistka, včetně více než sto úkonů, které udělala asistenční služba. Rodině radila, co má dělat.
Rána na kost – 370 tisíc korun
Českého občana srazil při lyžování ve Francii jiný lyžař. Hrana lyže mu způsobila vážné řezné poranění až na stehenní kost. Celkové náklady, které zahrnovaly primární transport vrtulníkem, hospitalizaci, převoz lyžařského vybavení a transport do ČR, přesáhly 370 000 korun.
Zdroj: ČAP