„Turistům, kteří měli zakoupený zájezd do Egypta s odletem v tomto týdnu, a s ním i cestovní pojištění od nás včetně pojištění storna zájezdu, uhradíme storno poplatek ve výši 80 %,“ ubezpečil například Václav Bálek z Allianz.

Aktuálně tak pojišťovna u zájezdů do Egypta nehradí pouze storna u akutních onemocnění či úrazů cestovatelů, nebo při úmrtí v rodině, které jsou standardními překážkami odjezdu a tedy i důvody výplaty, ale rozšířila je také o důvody politických nepokojů.

„V současné době nemáme žádné informace o tom, že by se lidé obraceli na naší asistenční službu s jakýmkoliv požadavkem na vyhledání možností náhradní dopravy zpět do republiky, ale v případě potřeby jsou operátoři schopni tyto lokální informace zajistit,“ zdůraznila vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí Allianz Kateřina Krenarová.

Stačí nám pouze uvést obavy, sdělila Kooperativa

„Pokud mají klienti obavy vycestovat do Egypta nebo Tunisu z důvodu demonstrací, mohou cestu zrušit, a my jim uhradíme stornopoplatky až do výše 80 procent. V rámci cestovního pojištění musejí mít samozřejmě sjednáno pojištění na storno. Jako důvod nám stačí uvést, že mají obavy z rizikové oblasti,“ uvedla Jana Konvalinová z Kooperativy.

Zranění z demonstrací někdy není kryto

V rámci cestovního pojištění je i pojištění léčebných výloh. To se u Kooperativy vztahuje na škody, které byly způsobeny v souvislosti s teroristickým činem, ne však v souvislosti s demonstracemi.

Jiné pojišťovny upozorňují, že politické nepokoje mají ve výjimkách, co se týče krytí storna zájezdu.

„Upozorňujeme turisty, že pojištění storna zájezdu se na tuto situaci, tedy nestabilní politická situace a nepokoje v cílové zemi, nevztahuje. To je sjednáno pro případ individuálních překážek na straně klienta, které mu brání na zájezd nastoupit, například akutní onemocnění nebo závažná událost v rodině. Nicméně cestovní kanceláře nabízejí klientům aktuálně náhradou za Egypt jiné destinace v jiných termínech,“ uvedla Eva Svobodová z UNIQA.

Co když se nebudou moci vrátit?

Lidem, kterým se případně z důvodu nestability, chaosu a vzniklých problémů v dopravě nepodaří vrátit se domů do České republiky v plánovaném termínu, který je rovněž sjednán jako konec jejich cestovního pojištění, nemusí mít však obavy, že by jejich nechtěný prodloužený pobyt už UNIQA nekryla.

V těchto případech se cestovní pojištění automaticky prodlužuje a klient může nahlásit pojistnou událost vzniklou i po předem deklarovaném termínu návratu. „Přes asistenční službu požádá o pomoc a bude o něj postaráno v plném rozsahu podle podmínek sjednaného pojištění,“ konstatovala Svobodová.

„Komplexní cestovní pojištění uzavřené pojišťovně kryje z pojištění léčebných výloh a úrazového pojištění veškeré náklady na přiměřené náklady léčby v případě, že by došlo ke zranění klienta v souvislosti s politickými nepokoji, do nichž se může v průběhu svého pobytu náhodně dostat. Jedinou výjimkou je případ, kdyby se klient účastnil násilných akcí aktivně na jakékoli straně,“ dodala Svobodová z UNIQA.

Poškození zavazadel

Stejně tak případné materiální škody způsobené na zavazadlech a předmětech, které si člověk přivezl na dovolenou, jsou podle ní kryty pojištěním zavazadel v rozsahu pojistných podmínek pro případ, že by došlo například k rabování a krádežím v rámci těchto nepokojů.

Podmínkou vyplacení pojistného plnění je, že pachatel nebo pachatelé přitom překonají překážky bránící zcizení - vylomení zámku ve dveřích hotelového pokoje nebo násilné vniknutí do chráněných úložných prostor hotelu. K doložení této skutečnosti je zapotřebí potvrzení od místní policie a hotelu, popřípadě fotodokumentace stavu po události.