Na portálu www.jaksepojistit.cz najdete kromě obsáhlého slovníku pojistných termínů také podrobně a přehledně zpracované brožury v PDF, které vysvětlují jak postupovat po dopravní nehodě, při cestě na lyže, na letní dovolenou nebo co dělat v případě, že váš majetek zničí přírodní živly.

Na internetu sice najdete spoustu zaručených postupů a výkladů, nicméně výhodou tohoto portálu je, že se jedná o web tvořený nejvýznamnějšími pojišťovnami, takže vše, co je na něm uvedeno, lze považovat za bernou minci.

V brožurách na portálu jaksepojistit.cz mimo jiné dále najdete:
- způsoby sjednání pojištění;
- doporučení a upozornění na nejčastější výluky (tedy situace, proti nimž se pojistit nelze);
- návody jak se zachovat v konkrétních situacích;
- obvyklé postupy při řešení pojistné události;
- příklady využití asistenčních služeb v dané oblasti;
- rady jak nahlásit pojistnou událost;
- jaké doklady jsou nutné pro likvidaci