Pojišťovny letos ještě více propojí své informační systémy, aby odhalily pachatele, kteří udělají ránu v jedné pojišťovně, chvíli si počkají a obdobný scénář sehrají na jinou pojišťovnu.

„Plánujeme spuštění speciálního systému pro podporu odhalování pojistného podvodu, který umožní systémové odhalování některých druhů podvodů páchaných napříč trhem,“ sdělil specialista pro prevenci pojistných podvodů Ondřej Karel z České asociace pojišťoven (ČAP).

Podle něho je cílem odhalovat podvody, které se z úhlu pohledu jedné pojišťovny nemusí na první pohled jevit podezřele, a k jejichž odhalení je třeba mít informace o škodách u jiných pojistitelů.

Nejprve zacílí na auta

„Systém bude zpočátku detekovat podvody v oblasti pojištění motorových vozidel, nicméně v plánu je jeho využití i v dalších oblastech,“ dodal Karel. Zároveň potvrdil informace Práva, že letos „pojišťovny navyšují kapacity specializovaných oddělení, jež se odhalováním a šetřením pojistných podvodů zabývají, a investují do moderních pátracích technologií.“

Specializované detektivní útvary pojišťoven loni prošetřily přes pět tisíc podezřelých škodných událostí, což je o 14 procent více než v roce 2009. Celková hodnota odhalených podvodů překročila 600 miliónů korun. O 80 procent více podezřelých případů prošetřily pojišťovny v roce 2010 proti roku 2009 u životního a úrazového pojištění.

Organizovaná banda fingovala úrazy

Mezi tyto případy patřilo i rozkrytí organizované sítě podvodníků, kteří uzavírali úrazové pojištění s pojistným plněním ve formě denních dávek odškodného u více pojišťoven současně, aniž je o tom informovali, a následně u všech uplatňovali škody vzniklé údajným úrazem.

V této oblasti prokázaly pojišťovny podvody v celkové hodnotě 47 miliónů korun, což je o 38 procent více než v roce 2009. O 18 procent se zvýšil počet šetřených případů u pojištění majetku a odpovědnosti.