„Sníh spojený s následným táním přinesl našim klientům v roce 2010 dvakrát více škod než v roce 2009. Zatímco předloni jsme jich zaregistrovali tři tisíce za 109 miliónů korun, účet loňského sněhu, který ještě poroste, se zatím zastavil na 5 700 škodách za více než 162 miliónů korun. Nejvíce škodil majitelům rodinných domů. Z krajů byla nejvíce postižena Praha,“ uvedl Jiří Cívka z Generali.

Zima naplno otestovala chodníkový zákon

Ve dnech, kdy se vyskytlo nejvíce sněhu, rostl až o 15 % počet zranění, která si lidé způsobili pádem na neuklizených a namrzlých chodnících. Převážně se jednalo o distorze či zlomeniny horních a dolních končetin. Svou roli v tomto případě zřejmě sehrála i změna „chodníkového zákona”.

Chodníky již nemusejí ošetřovat majitelé přilehlých nemovitostí, jak tomu bylo v předminulém roce, ale obce a města. Vzniklé škody lze uplatnit z pojištění odpovědnosti majitele komunikace.

V případě, že škodu na zdraví či majetku způsobí pád sněhu či ledu ze střechy domu, lze nárokovat způsobenou újmu z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti.

Česká pojišťovna v loňských kalamitních obdobích řešila celkem téměř 55 tisíc pojistných událostí. „Pojistné plnění za čtyři největší kalamity loňského roku překračují 2,3 miliardy korun,“ dodala ČP.

Pokud jde o příčiny škod v roce 2010, tak polovina jich u ČP vznikla v důsledku tíhy sněhu nebo námrazy a o zbývající polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodně a záplavy.

Řidiči na sněhu a ledu bourali o 20 % více

V prosinci navíc ČP řešila téměř 20 tisíc pojistných událostí za stovky miliónů korun u motoristů, což v meziročním srovnání představovalo 20% nárůst.

Kromě toho v prosinci 2010 bylo České pojišťovně klienty hlášeno přes 1 300 pojistných událostí z pojištění majetku občanů. Tyto pojistné události byly primárně způsobeny tíhou sněhu nebo námrazou.

Nejčastěji šlo o poškozené střešní krytiny a průměrná výše těchto majetkových škod se pohybovala kolem 16 000 Kč.

ČP bylo navíc z území celé ČR v roce 2010 hlášeno také přes 1 200 úrazů chodců, kteří upadli na neupravených chodnících. „Lze však očekávat, že počet hlášených úrazů tímto číslem nekončí a bude ještě dále narůstat. Tyto pojistné události jsou totiž mnohdy hlášeny se zpožděním, a to i několika týdnů či měsíců,“ dodala ČP.

Lidem pojištěných u Kooperativy způsobily živelné katastrofy v roce 2010 přes 44 tisíc škod za dvě miliardy korun, zatímco v roce 2009 to bylo „pouze“ za 800 miliónů korun.