Letošního průzkumu se zúčastnilo 58 firem působících v různých odvětvích hospodářství a v regionech, a na 10 tisíc zaměstnanců.

Studie ukazuje, že platové rozdíly nesouvisí jen s kvalifikací pracovníků, ale také s organizační a vlastnickou strukturou nebo velikostí podniku.

Čím větší je podnik nebo zahraniční mateřská společnost, tím vyšší jsou platy managementu. Ze studie dále vyplývá, že příjmy zaměstnanců ovlivňuje i region, ve kterém podnik působí.

Kde platí nejvíce

Nejvyšší průměrné mzdy jsou i nadále vypláceny v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Kromě toho značně vzrostly platy i v některých dalších odvětvích, a to o více než 9 %. Jedná se o energetiku, informační a komunikační technologie, logistiku a leteckou dopravu.

Podle průzkumu se dostupnost kvalifikovaných sil v Česku během posledních dvou let zlepšila. Celkově byla hodnocena uspokojivě (2,2), zaostávala ale za hodnocením v Maďarsku (1,7) a na Slovensku (1,9). Studie z těchto zemí mimo jiné srovnávají platové rozdíly v různých oborech.

Studie k odměňování, která vychází každý rok, umožňuje také přímé srovnání platů vedení společnosti nebo vedoucích a odborných pracovníků v podnicích s mezinárodní účastí.